37 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được xếp hạng 5 sao

   
Cập nhật: 18/04/2017 10:05
37 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được xếp hạng 5 sao Xem lịch sử tin bài

Hiệp hội xuất khẩu lao động và Tổ chức lao động quốc tế đã công bố 86 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được giám sát và đánh giá việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử năm 2016.

Kết quả, có 37 doanh nghiệp xếp hạng 5 sao, hạng cao nhất, 41 doanh nghiệp được xếp hạng 4 sao và 8 doanh nghiệp xếp hạng 3 sao.

Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động, cho biết đây là năm thứ tư liên tiếp hiệp hội cùng Tổ chức lao động quốc tế thực hiện giám sát và đánh giá việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Ông Trào cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã có những chuyển biến tích cực trong việc hoàn thiện hơn các quy chế hoạt động theo hướng chuẩn mực của bộ quy tắc ứng xử.

Kết quả cho thấy, chi phí cho người lao động đi xuất khẩu lao động đã giảm, các doanh nghiệp đã chuẩn bị tốt hơn về kiến thức và kỹ năng cho người lao động trước khi xuất cảnh, quản lý lao động khi ở nước ngoài và hỗ trợ lao động về nước cũng tốt hơn.

Bộ quy tắc ứng xử là một cơ chế tự nguyện nhằm cải thiện việc tuân thủ pháp luật trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường quản lý doanh nghiệp và bảo vệ lao động di cư tránh bị bóc lột và cưỡng bức lao động.


(Theo Đức Bình - Báo Tuổi trẻ Online)

,
Scroll