Hội nghị tập huấn về triển khai cơ chế giám sát và đánh giá thực hiện Bộ qui tắc ứng

   
Cập nhật: 31/10/2013 11:59
Hội nghị tập huấn về triển khai cơ chế giám sát và đánh giá thực hiện Bộ qui tắc ứng
Xem lịch sử tin bài

Ngày 19 và 27/9, tại Hà Nội, Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về triển khai cơ chế giám sát và đánh giá thực hiện Bộ qui tắc ứng xử (CoC – VN) cho 20 doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện thí điểm việc giám sát, đánh giá trong năm 2012 và đại diện một số Sở Lao động-Thương binh và xã hội, nơi có nhiều doanh nghiệp về tuyển lao động. Đến dự có ông Đào Công Hải, phó Cục trưởng Cục QLLĐNN- Ủy viên Hội đồng giám sát - đánh giá, đại diện Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Việc triển khai CoC-VN là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý XKLĐ, bảo vệ tốt hơn người lao động, góp phần phát triển bên vững hoạt động XKLĐ. Tại hội nghị, các doanh nghiệp được tập huấn một cách chi tiết, cụ thể, từ việc giới thiệu vị trí, nội dung CoC-VN trong hoạt động của doanh nghiệp XKLĐ; Cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện CoC-VN của các doanh nghiệp; Doanh nghiệp cần làm gì để triển khai thực hiện tốt và được đánh giá cao trong việc thực hiện CoC-VN. Lãnh đạo và chuyên viên các Sở Lao động-Thương binh và xã hội được tập huấn về nội dung và phương thức đánh giá, nhận xét doanh nghiệp. Bộ quy tắc ứng xử này là công cụ hỗ trợ quan trọng cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ tốt hơn các quy định của luật pháp, quản lý tốt hơn hoạt động của mình, phòng chống lao động cưỡng bức, buôn bán người, đặc biệt đối với lao động dễ bị tổn thương như lao động nữ; đồng thời để các doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
,
Scroll