Hướng dẫn việc đưa người lao động sang làm việc tại Ả rập Xê út

   
Cập nhật: 30/06/2014 11:40
Hướng dẫn việc đưa người lao động sang làm việc tại Ả rập Xê út Xem lịch sử tin bài

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và từng bước ổn định và phát triển thị trường Ả rập Xê út trước thực trạng thời gian qua phát sinh nhiều vụ việc do một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa tuyển chọn lao động đúng đối tượng, chưa đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ cho người lao động trước khi đi, buông lỏng quản lý và chưa kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động khi làm việc tại đây, đặc biệt đối với lap động giúp việc gia đình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động sang làm việc tại Ả rập Xê út thực hiện nghiêm các giải pháp liên quan tới hợp đồng cung ứng lao động, công tác tuyển chọn và đào tạo, và công tác quản lý lao động tại Ả rập Xê út.

Theo đó, hợp đồng cung ứng lao động giúp việc gia đình sang làm việc tại Ả rập Xê út phải đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động tối thiểu như sau:

·         Thời hạn hợp đồng: 2 năm và có thể gia hạn.

·         Mức lương: 1.300 SR/tháng.

·         Thời gian nghỉ ngơi: Không ít hơn 8h liên tục/ngày, 01 ngày nghỉ/tuần.

·         Các điều kiện khác:

+ Người lao động không phải trả tiền môi giới;

+ Người lao động được cung cấp miễn phí vé máy bay lượt đi và lượt về khi kết thúc hợp đồng;

+ Người lao động được cung cấp miễn phí chỗ ở đảm bảo vệ sinh, riêng tư và mỗi ngày 3 bữa ăn đủ dưỡng chất;

+ Người lao động được mua bảo hiểm y tế và được chữa trị y tế miễn phí trong thời gian làm việc tại Ả rập Xê út.

Đối với lao động các ngành nghề khác, hợp đồng cung ứng lao động phải đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động tối thiểu như sau:

·         Thời hạn hợp đồng: 1 năm và được gia hạn từng năm một.

·         Lương cơ bản:

+ Lao động nhà máy: 1.000 SR/tháng

+ Lao động xây dựng, dịch vụ...:

·         Lao động phổ thông: 1.100 SR/tháng

·         Lao động có nghề: 1.200 SR/tháng

(Hợp đồng phải quy định rõ thời hạn thanh toán tiền lương cho người lao động).

·         Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Thời gian và chế độ làm thêm giờ áp dụng theo quy định của luật pháp Ả rập Xê út;

·         Điều kiện ăn, ở: Chủ sử dụng lao động cung cấp miễn phí chỗ ở đảm bảo vệ sinh, có điều hòa; cung cấp mỗi ngày ba bữa ăn đủ dưỡng chất hoặc trợ cấp ăn 250-300 SR/tháng;

·         Người lao động được cung cấp miễn phí vé máy bay lượt về khi kết thúc hợp đồng.

·         Mức tiền môi giới:

+ Lao động phổ thông và nhà máy: không quá 300 USD/người/hợp đồng.

+ Lao động có nghề: không quá 500 USD/người/hợp đồng.

·         Các điều kiện khác: theo quy định của luật Lao động Ả rập Xê út.

Về công tác tuyển chọn và đào tạo: Doanh nghiệp phải tuyển chọn lao động đúng đối tượng, có nhu cầu và khả năng làm việc, có sức khỏe phù hợp với đặc điểm khí hậu và môi trường công việc tại Ả rập Xê út. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi để người lao động nắm chắc quy định luật pháp liên quan vủa Ả rập Xê út, các điều kiện hợp đồng lao động, phong tục tập quán đạo Hồi và đặc điểm khí hậu tại Ả rập Xê út.

Liên quan tới công tác quản lý lao động tại Ả rập Xê út: Các doanh nghiệp có 200 lao động giúp việc gia đình trở lên hoặc có 300 lao động các ngành nghề trở lên phải cử tối thiểu 01 cán bộ đại diện. Các doanh nghiệp có ít hơn số lao động nói trên phải phối hợp với doanh nghiệp khác cử cán bộ đại diện để quản lý theo quy định.

 

,
Scroll