THÔNG TIN NỘI DUNG HỌP LÃNH ĐẠO BAN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

   
Cập nhật: 15/02/2017 10:50
THÔNG TIN NỘI DUNG HỌP LÃNH ĐẠO BAN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN Xem lịch sử tin bài

Cuôc họp được tiến hành từ 9 h, ngày 10/02/2017, dưới sự chủ trì của Trưởng ban. Chủ tịch và một số đ/c thường trực Hiệp hội đã dự và có ý kiến về các nội dung cuộc họp. Mục tiêu của cuộc họp nhằm thống nhất và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2017.

Trưởng ban đã nêu một số một số nội dung cần triển khai :

-       Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp phát hiện và đăng ký các mô hình tốt;

-       Định kỳ tổ chức các buổi gặp cơ quan quản lý nhà nước để trao đổi các vấn đề của doanh nghiệp;

-       Chuẩn bị ý kiến đóng góp tại Hội nghị Bộ trưởng gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài sắp tới;

-       Tổ chức việc hợp tác, gắn kết với các Trường nghề, tham gia các phiên giao dịch việc làm để tuyển nguồn;

-       Thiết kế cổng thông tin điện tử để các doanh nghiệp quảng bá nhu cầu tuyển nguồn một cách chính thống

          Hiện nay, các đối tác Nhật Bản có nhu cầu tuyển rất lớn, sau Tết nguyên đán đã có nhiều Đoàn sang Việt Nam để khảo sát năng lực cung ứng. Cơ hội có nhiều, nhưng vấn đề là các doanh nghiệp tận dụng thế nào. Việc cạnh tranh không lành mạnh về nguồn lao động, đối tác Nhật Bản và đội ngũ nhân viên Việt Nam vẫn đang diễn ra.

          Chủ tịch Hiệp hội quán triệt mục tiêu hoạt động của Ban là tạo sức mạnh chung, gắn kết các hoạt động tích cực, tạo nề nếp và tránh cạnh tranh không lành mạnh, do vậy việc học tập và nhân rộng các mô hình hoạt động tốt là cần thiết. Muốn dẹp bớt các tiêu cực thì yếu tố tích cực cẩn nổi lên và lấn át dần. Bản tin của Hiệp hội đã dăng tải 22 bài về các doanh nghiệp có hoạt động tốt; là một cơ sở để nghiên cứu xem cần nhân rộng mô hình nào. Nội dung cần trao đổi với cơ quan nhà nước là các quy định pháp luật, việc điều hành thực hiện các chức năng và thủ tục hành chính. Cần chuẩn bị ý kiến của các doanh nghiệp góp ý về sửa đổi, bổ sung Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Hội nghị Bộ trưởng gặp gỡ các doanh nghiệp.

          Một số ý kiến trao đổi tại cuộc họp như : Ngoài các hoạt động có tính bài bản trên, Ban cần tổ chức các Hội thảo ( tập huấn ) dể nâng cao năng lực và kỹ năng xử lý các rủi ro cho các doanh nghiệp. Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp hiện có nhiều mô hình khác nhau, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn, quản lý đào tạo, quản lý người lao động ở nước ngoài và sau khi về nước ở một số doanh nghiệp được thực hiện rất bài bản, hiệu quả, cần được phổ biến để áp dụng rộng rãi.

          Sau khi thảo luận, cuộc họp đã nhất trí các nội dung cần triển khai trong thời gian tới và phân công người chủ trì như sau :

1.    Chuẩn bị ý kiến để góp ý sửa đổi, bổ sung Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( Ông Vũ Công Bình )

2.    Tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp để trao đổi tại Hội nghị Bộ trưởng gặp gỡ các doanh nghiệp ( Ông Vũ Công Bình và Bà Nguyễn Thị Kim Thanh )

3.    Chuẩn bị nội dung Hội thảo, tập huấn với các doanh nghiệp :

-       Kỹ năng tuyển chọn và kinh nghiệm, quy trình xử lý các rủi ro phát sinh trong thời gian người lao động làm việc ở Nhật Bản ( Công ty TOCONTAP Sài Gòn )

-       Các kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp ( Công ty Hải Phong )

-       Kinh nghiệm tạo nguồn, mô hình đào tạo, quản lý lao động ở nước ngoài ( Công ty ESUHAI );

-       Xây dựng trang Web của Ban ( đ/c Nam ( SONA ) và đ/c Long ( Ánh Thái Dương ).

          Các đơn vị và cá nhân được phân công cần sớm chuẩn bị các bài viết chuyên đề, thông qua Lãnh đạo Ban, và trực tiếp trình bày tại Hội thảo ( tập huấn ) theo dạng dẫn đề để thảo luận và tranh thủ các ý kiến đóng góp thêm

 

,
Scroll