THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

   
Cập nhật: 21/01/2014 09:41
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP
Tên văn bản|THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề
Loại văn bản|Thông tư
Cơ quan ban hành|Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính
Lĩnh vực|Việc làm và dạy nghê
Ngày ban hành|30/07/2013

,
Tin cũ hơn
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN - (21/01/2014 09:39) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao... - (21/01/2014 09:37) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước - (21/01/2014 09:34) THÔNG TƯ Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi... - (21/01/2014 09:31) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - (21/01/2014 09:28) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - (21/01/2014 09:23) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TƯ PHÁP SỐ 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP NGÀY 11 THÁNG 07 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VÀ VIỆC... - (21/01/2014 08:34)
Scroll