Tình hình thị trường lao động Malaysia tháng 7/2012

   
Cập nhật: 31/10/2013 11:58
Tình hình thị trường lao động Malaysia tháng 7/2012 Xem lịch sử tin bài

Thông tin cập nhật về chương trình 6P, chính sách tiền lương tối thiểu và việc thẩm định hợp đồng của Ban QLLĐ tại Malaysia

1. Chương trình 6P Theo thông báo của Tổng thư ký Bộ Nội vụ Malaysia, ngài Datuk Abdul Rahim Mohammad, thực hiện chương trình 6P của Chính phủ Malaysia, đến nay có 189.765 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Malaysia đã được ân xá trở về nước (trong đó Inđônêxia:11.344; Nepal: 16.352; India: 13.349; Myanma: 11.926; Campuchia: 8.201; Bangladesh: 6.949; Việt Nam: 6.254; Pakistan:3.436; Philippin: 3.428; Trung Quốc: 2.989; Srilanca: 2.334 và công dân của một số nước khác như Thái Lan, Iran, Nigeria, Somali...), cũng theo ông Abdul, đã có 592.421 lao động bất hợp pháp đang làm việc cho 109.635 chủ sử dụng lao động đã được hợp pháp hóa theo chương trình 6P. Theo số liệu thống kê, từ tháng 10/2011 đến nay đã có 19.161 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp và 494 chủ sử dụng đã bị bắt gữi bởi Cục Di trú Malaysia theo chương trình 6P. 2. Chính sách tiền lương tối thiểu Thực hiện khoản 1 điều 23 của Luật Malaysia số 732 (Luật Hội đồng tư vấn lương quốc gia 2011”, ngày 16/7 Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia đã ký ban hành “Chế độ tiền lương tối thiểu 2012”, trong đó có một số nội dung chính như sau: - Tiền lương tối thiểu áp dụng cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân có trên 5 lao động thực hiện từ 01/01/2013 tại các doanh nghiệp ở khu vực Tây Malaysia (tập trung lao động Việt Nam đang làm việc) với mức là 900RM/tháng hoặc 4,33RM/giờ và tại Sabah, Sarawak, Labuan là 800RM/tháng hoặc 3,85RM/giờ. Mức lương tối thiểu này được áp dụng từ ngày 01/7/2013 đối với các doanh nghiệp có 5 lao động hoặc ít hơn. Đối với các chủ sử dụng thực hiện các hoạt động chuyên môn theo bảng Phân loại tiêu chuẩn nghề Malaysia (MASCO) do Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia ban hành sẽ áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2013 không phụ thuộc vào số lao động làm việc. - Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc (tập sự), tiền lương tối thiểu sẽ được trả không thấp hơn 70% mức lương tối thiểu nói trên ( không thấp hơn 630RM và 560RM) và thời gian thử việc không quá 6 tháng. Nếu trước khi văn bản này có hiệu lực, người lao động thử việc được trả lương cơ bản cao hơn mức lương tối thiểu nói trên, thì người lao động thử việc được trả mức lương cơ bản như trước; - Chế độ tiền lương tối thiểu này không áp dụng cho loại hình lao động giúp việc tại gia đình. Qua thông tin nhận được, khi các Công ty Malaysia làm thủ tục xin giấy phép nhận lao động nước ngoài, Cơ quan lao động các địa phương yêu cầu phải cam kết thực hiện mức lương tối thiểu nói trên mới đồng ý cấp phép. 3. Thẩm định hợp đồng: Số lượng hồ sơ đã được Ban QLLĐ cấp thẩm định trong tháng 7/2012 là 56 bộ hồ sơ, với 2171 lao động, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực sản xuất-chế tạo, chỉ có 4 lao động giúp việc nhà . 4. Đề xuất, kiến nghị Để chuẩn bị cho việc thực hiện mức lương tối thiểu vào đầu năm 2013, đề nghị các doanh nghiệp trong đàm phán hợp đồng mới cần bổ sung trong Demant letter và Employment contract nội dung phần tiền lương: từ ngày 01/01/2013 lương cơ bản sẽ bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ Malaysia. Cần chủ động xử lý khi các doanh nghiệp Malaysia lợi dụng quy định thời gian thử việc để trả lương thấp hơn 70% mức lương tối thiểu theo quy định.
Nguồn tin: Ban QLLĐ tại Malyasia
,
Scroll