Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị...
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020
Quý I năm 2020 có 32.062 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,87% so với Quý I năm 2019. Riêng trong tháng 3,các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.560 lao động, giảm 17,23% so với...
Thông tin chương trình điều dưỡng Nhật Bản MỚI NHẤT 2020
Chương trình tuyển điều dưỡng đi Nhật ngày càng thu hút số lượng lớn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam tham gia. Nhằm giúp người lao động cập nhật thông tin chính xác nhất về chương trình cũng như...
Scroll