Có trên 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017 có 92.671 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 5,25% so với 9 tháng đầu năm 2016. Riêng trong tháng 9, các...

THÀNH LẬP BAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ả RẬP-XÊ ÚT

HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN BAN NHẬT BẢN TRIỂN KHAI CÁC YÊU CẦU THỦ TỤC MỚI CỦA TỔ CHỨC OTIT

Biên bản họp thống nhất với trưởng ban thị trường Nhật Bản

Tiêu chuẩn chứng nhận đối với Doanh nghiệp đưa đi của Việt Nam (doanh nghiệp đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản)

Thăm quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tại Công ty ESUHAI A.D.C

LOD với sự kiện "Ngày hội việc làm & vinh danh Thực tập sinh xuất sắc - lần 1"

Công bố lần thứ 4 xếp hạng hàng năm các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

37 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được xếp hạng 5 sao

Công bố bảng xếp hạng doanh nghiệp XKLĐ năm 2016

THÔNG TIN NỘI DUNG HỌP LÃNH ĐẠO BAN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2016

ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

Nhân ngày Người lao động di cư 18/12/2016, tổ chức lao động quốc tế giới thiệu bộ ảnh “Lòng can đảm” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI Ả RẬP XÊ UT