Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019
Trong 7 tháng đầu năm 2019 có 79.428 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8,91% so với 7 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.598 lao động, giảm...
Tìm hiểu hình thức đi lao động Nhật Bản bằng visa kỹ sư
Đi Nhật theo diện kỹ sư là một chương trình đang được đông đảo các bạn trẻ ở Việt Nam quan tâm. Được sang Nhật với diện kỹ sư thì người lao động được hưởng những chế độ đãi ngộ, phúc lợi vô cùng tốt...
Có trên 54.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019
Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 54.144 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 12,02% so với 5 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.419 lao động, tăng...
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2019
Quý I năm 2019 có 32.343 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 20,96% so với Quý I năm 2018. Riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp đã cung ứng được 13.966 lao động, tăng 66,30% so với...
Scroll