Cập nhật: 17:24 - 11/10/2016

CÓ GẦN 90.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016 có 88.049 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 1.67% so với 9 tháng đầu năm 2015. Riêng trong tháng...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll