Cập nhật: 13:44 - 29/11/2016

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 11 THÁNG NĂM 2016

11 tháng năm 2016 có 108.530 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,66% so với 11 tháng đầu năm 2015. Riêng trong tháng 11,...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll