Cập nhật: 09:36 - 03/02/2015

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2014 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Năm 2014, tiếp tục triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Quyết định số...

Thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động – XKLĐ) trên địa bàn...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll