Cập nhật: 16:10 - 26/08/2014

CÓ TRÊN 64.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Trong 7 tháng đầu năm 2014 có 64.338 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với 7 tháng đầu năm 2013. Riêng trong...

Từ các hoạt động nêu trên sẽ tổng hợp được các ý kiến phản hồi của người lao động về nội dung đào tạo, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực...

Bảng tổng hợp xếp hạng Doanh Nghiệp
Cập nhật: 09:45 - 20/01/2014
Bảng tổng hợp xếp hạng Doanh Nghiệp
Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll