Cập nhật: 13:40 - 30/06/2015

Đắk Lắk - Xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm 2015

Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động đã tư vấn cho 770 lượt người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, Trung...

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 5 tháng đầu năm 2015 có 44.920 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,57% so với 5 tháng đầu...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll