Cập nhật: 10:51 - 03/12/2014

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2014 có 98.748 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 26% so với 11 tháng đầu năm 2013....

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong chín tháng đầu năm 2014 có 83.369 lao động Việt Nam đi làm việc ở...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll