Cập nhật: 09:52 - 19/01/2015

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2014

Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong năm 2014 có 106.840 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 21,20% so...

Trong thời gian từ 20-11-2014 đến 12-01-2015, Chủ tịch Hiệp hội đã ký quyết định kết nạp các doanh nghiệp sau là hội viên chính thức của...

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll