Cập nhật: 15:54 - 11/08/2015

TỌA ĐÀM HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI CÁC CÔNG HỘI ĐÀI LOAN

Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Đài Loan đã trải qua 16 năm trong sự phát triển kể cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng. Hiện tại thị...

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2015 có 68.523 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 7% so với 7 tháng đầu năm 2014....

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động
Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014
Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng...
Các trang đã xem
Scroll