8.180 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2022

   
Cập nhật: 04/10/2022 11:09
8.180 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2022 Xem lịch sử tin bài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 09 năm 2022 là 8.180 lao động (2.687 lao động nữ), gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 09 năm 2021 là 776 lao động), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.027 lao động (1.485 lao động nữ), Nhật Bản: 2.775 lao động (1.164 lao động nữ), Trung Quốc: 168 lao động nam, Singapore: 49 lao động nam, Hungary: 46 lao động (37 lao động nữ), Hàn Quốc và Liên Bang Nga mỗi nước: 21 lao động nam, Algeria: 18 lao động nam, Hồng Kông và Ba Lan mỗi nước: 17 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 09 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 103.026 lao động (37.299 lao động nữ) đạt 114,47% kế hoạch năm 2022, (năm 2022, dự tính kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động), và bằng 240,6% so với cùng kỳ năm ngoái (09 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 42.818 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 51.859 lao động (23.421 lao động nữ), Đài Loan: 44.584 lao động (13.329 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.668 lao động (43 lao động nữ), Singapore: 1.498 lao động (02 lao động nữ), Trung Quốc: 643 lao động nam, Rumania: 540 lao động (102 lao động nữ), Hungary: 522 lao động (255 lao động nữ), LB Nga: 318 lao động (20 lao động nữ), Ba Lan: 315 lao động (57 lao động nữ) và các thị trường khác.
Scroll