CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Cập nhật: 10:17 - 13/08/2018

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2018 có 72.929 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 5,88% so với 7 tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.123 lao động, giảm 2,82% so với tháng 06 liền kề.

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Cập nhật: 10:51 - 03/12/2014

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2014 có 98.748 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 26% so với 11 tháng đầu năm 2013. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 7.605 lao động, giảm 2,17% so với tháng 10 liền kề.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Vietnam Association of Manpower Supply - VAMAS) được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Vietnam Association of Manpower Supply - VAMAS) được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cập nhật: 23:39 - 31/10/2013

Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích của cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu lao động (Hội viên của Hiệp hội), hoạt động theo pháp luật Việt Nam, Điều lệ của Hiệp hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Chấp hành Khóa III Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

Ban Chấp hành Khóa III Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

Cập nhật: 23:37 - 31/10/2013

Ban Chấp hành Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Khoá III)

Điều lệ Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Cập nhật: 23:36 - 31/10/2013

(Đã được thông qua tại Đại hội thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2004 và Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 41/2004/QĐ-BNV, ngày 21 tháng 5 năm 2004)

Quyết định thành lập

Quyết định thành lập

Cập nhật: 23:35 - 31/10/2013

Quyết định thành lập hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

trong tổng số: 1 trang
Scroll