GIỚI THIỆU VỀ HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM

   
Cập nhật: 04/05/2017 12:24
GIỚI THIỆU VỀ HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM Xem lịch sử tin bài

      Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (Vietnam Association of Manpower Supply- VAMAS) được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-BNV, ngày 22-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

      Điều lệ của Hiệp hội được thông qua tại Đại hội thành lập vào ngày 07-04-2004 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 41/2004/Q Đ-BNV, ngày 21-5-2004. 

      Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội nhiệm kỳ IV thông qua ngày 17-12-2014 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17-3-2015.


Trụ sở:       

55 Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại :

024-37763315

E-mail :       

vamas73nh@gmail.com

Website :

www.vamas.com.vn 

     

      Hiệp hội XKLĐ Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

1. Mục đích của Hiệp hội:

      Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cung ứng lao động cho các thị trường lao động ngoài nước của các doanh nghiệp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội:

- Thay mặt hội viên tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng; Phổ biến, hướng dẫn hội viên tuân thủ các quy định pháp lý về lĩnh vực này;

- Cung cấp cho hội viên các thông tin về thị trường lao động ngoài nước: các điều kiện tiếp nhận lao động, phong tục tập quán, pháp luật của nước tiếp nhận; nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm của các nước cung ứng lao động;

- Tư vấn và tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp hội viên với chính quyền địa phương và với các cơ sở đào tạo trong việc tạo nguồn và nâng cao chất lượng tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

- Mở rộng sự hợp tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin về tình hình thị trường lao động ngoài nước, các kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các doanh nghiệp cung ứng lao động, nâng cao năng lực cho hội viên.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng thuận, cạnh tranh lành mạnh giữa các hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

3. Cơ cấu tổ chức:

a.  Số lượng hội viên: 190 hội viên chính thức là các doanh nghiệp được nhà nước
cấp phép hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng;

b.  Ban Lãnh đạo: Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội (ngày 06-10-2020) đã bầu Ban
chấp hành (gồm 27 ủy viên), Ban Kiểm tra (gồm 03 ủy viên), Ban Thường vụ
(gồm 09 ủy viên) đa số là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Giám
đốc các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài. Chủ tịch Hiệp hội mới đắc cử là Tiến sỹ Doãn Mậu
Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Scroll