9.765 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 năm 2023

   
Cập nhật: 08/06/2023 02:45
9.765 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 năm 2023 Xem lịch sử tin bài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 năm 2023 là 9.765 lao động (3.576 lao động nữ), xấp xỉ 0,58 lần so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 5 năm 2022 là 16.740 lao động, trong đó có 6.787 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 5.359 lao động (2.397 lao động nữ), Đài Loan: 3.515 lao động (989 lao động nữ), Hungari: 192 lao động (108 lao động nữ), Singapore: 185 lao động nam, Hàn Quốc: 106 lao động nam, Trung Quốc: 89 lao động nam, Ba Lan: 76 lao động (19 lao động nữ), Romania: 71 lao động (16 lao động nữ), Malaysia: 33 lao động (30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 59.645 lao động (20.585 lao động nữ) đạt 54.2% kế hoạch năm 2023, (năm 2023, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 110.000 lao động) và gấp hơn 1.9 lần so với cùng kỳ năm ngoái (05 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 31.229 lao động). Trong đó thị trường: Nhật Bản: 28.513 lao động (11.916 lao động nữ), Đài Loan: 26.201 lao động (20.585 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.210 lao động (53 lao động nữ), Trung Quốc: 729 lao động (2 lao động nữ), Singapore: 644 lao động nam, Hungari: 569 lao động (300 lao động nữ), Rumania: 420 lao động (64 lao động nữ), Malaysia: 189 lao động (79 lao động nữ), Algeria và các thị trường khác.
Scroll