Giới thiệu về Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

 Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam ( Vietnam Association of Manpower Supply- VAMAS ) được thành lập theo Quyết định số 86/2003/QĐ-BNV, ngày 22-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều lệ của Hiệp hội được thông qua tại Đại hội thành lập vào ngày 07-04-2004 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 41/2004/Q Đ-BNV, ngày 21-5-2004. 

Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung ) đã được Đại hội nhiệm kỳ IV thông qua ngày 17-12-2014 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BNV, ngày 17-3-2015.

Trụ sở : 73 Nguyên Hồng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 04-37763315

Fax            : 04-37763312

E-mail       : [email protected]

Website     : www.vamas.com.vn 

Hiệp hội XKLĐ Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.

1. Mục đích của Hiệp hội :

Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cung ứng lao động cho các thị trường lao động ngoài nước của các doanh nghiệp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội :

-         Thay mặt hội viên tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng; Phổ biến, hướng dẫn hội viên tuân thủ các quy định pháp lý về lĩnh vực này;

-         Cung cấp cho hội viên các thông tin về thị trường lao động ngoài nước : các điều kiện tiếp nhận lao động, phong tục tập quán, pháp luật của nước tiếp nhận; nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm của các nước cung ứng lao động.

-         Tư vấn và tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp hội viên với chính quyền địa phương và với các cơ sở đào tạo trong việc tạo nguồn và nâng cao chất lượng tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-         Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

-         Mở rộng sự hợp tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin về tình hình thị trường lao động ngoài nước, các kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các doanh nghiệp cung ứng lao động, nâng cao năng lực cho hội viên.

-         Xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng thuận, cạnh tranh lành mạnh giữa các hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

3. Cơ cấu tổ chức :

-    Số lượng hội viên : 120 hội viên chính thức là các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng;

-    Ban Lãnh đạo : Đại hội nhiệm kỳ IV của Hiệp hội (ngày 17 tháng 12 năm 2014) đã bầu Ban chấp hành (gồm 29 ủy viên), Ban Thường vụ ( gồm 6 ủy viên) và  Ban Kiểm tra (gồm 3 ủy viên), đa số là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chủ tịch Hiệp hội tái đắc cử là Tiến sỹ Nguyễn Lương Trào, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

 4. Ban lãnh đạo Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (nhiệm kỳ IV)

 

A.    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV 
(Đã được Đại hội nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014 bầu) 

1.      Ông Vũ Công Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty LOD

2.      Ông Bùi Kim Sơn, Gíam đốc Công ty LETCO

3.      Ông Ngô Văn Long, Gíam đốc Trung tâm HITECO - TRAENCO

4.      Ông Lê Xuân Luyện, Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty OLECO

5.      Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó TGĐ Công ty  SIMCO – SONG DA

6.      Ông Hoàng Văn Hùng, TGĐ  Công ty TTLC

7.      Ông Nguyễn Văn Hiệp, TGĐ Công ty Vinaconex Mec

8.      Ông Vũ Minh Xuyên, TGĐ Công ty SOVILACO

9.      Ông Lại Huy Dương, TGĐ  Công ty HALASUCO

10.  Ông Lê Mai An, GĐ Trung tâm VIRASIMEX

11.  Ông Đặng Huy Hồng, Chủ tịch-TGĐ Công ty SONA

12.  Ông Nghiêm Quốc Hưng, TGĐ Công ty HOANGLONG CMS

13.  Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch HH nhiệm kỳ III

14.  Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh , Cục trưởng Cục QLLĐNN

15.  Ông Phạm Đỗ Nhật Tân , P.Chủ tịch HH nhiệm kỳ III

16.  Ông Nguyễn Xuân An,  P.Chủ tịch-TTK HH nhiệm kỳ III

17.  Ông Nguyễn Xuân Vui, TGĐ Công ty Airseco

18.  Ông Nguyễn Tiến San , ChánhVăn phòng HH

19.  Ông Đỗ Hoàng Lê, GĐ Công ty Inmasco

20.  Ông Lưu Quang Bình , CTHĐQT Công ty Việt Hà

21.  Ông Đoàn Tường Thụy , CTHĐTV Công ty Suleco

22.  Ông Trần Xuân Thủy, TGĐ Công ty  Glotech

23.  Bà Nguyễn Thị Kim Thanh , GĐTTcung ứng nhân lực và đào tạo Công ty Techsimex

24.  Ông Nguyễn Xuân Quảng , GĐ Công ty đào tạo nghề, xuất nhập khẩu lao động thuộc Tổng công ty GAET

25.  Bà Lê Thị Việt Hà , TGĐ Công ty VICM

26.  Ông Nguyễn Quang Anh , TGĐ Công tyVINAINCOMEX

27.  Ông Nguyễn Trí Dũng, GĐ Chi nhánh Hà Nội, Công ty IDC Cor.-Trưởng ban cung ứng thuyền viên tàu cá của Hiệp hội

28.  Ông Nguyễn Văn Tân, CTHĐQT-TGĐ Công ty Thuận Thảo

29.  Ông Trần Sơn Tùng, CTHĐQT-TGĐ Công ty CTM Corp. 

B. THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV: 

(Đã được Hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014 bầu)

1.      Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội,

2.      Ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hiệp hội,

3.      Ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

4.      Ông Vũ Công Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

5.     Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

6.      Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng Hiệp hội.

C. BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV: 

(Đã được Đại hội nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014 bầu)

1.      Trưởng ban : Ông Vũ Công Bình , CTHĐQT Công ty LOD

2.      Ủy viên : Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, PTGĐ Công ty HANIC

3.      Ủy viên : Ông Lê Văn Quyền , TGĐ Công ty VIETCOM-HUMAN

 

 

Scroll