Ban Chấp hành Khóa III Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam

   
Cập nhật: 31/10/2013 11:37
Xem lịch sử tin bài

Ban Chấp hành Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (Khoá III)

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI VÀ ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ III
(Đã được Đại hội toàn quốc Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam lần thứ III, ngày 23-6-2011 bầu chọn)

A. BAN CHẤP HÀNH:
1. Nguyễn Lương Trào, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam ( VAMAS )
2. Nguyễn Xuân An, Nguyên P.Chủ tịch- Tổng Thư ký Hiệp hội XKLĐ Việt Nam (VAMAS)
3. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước
4. Phùng Quang Huy, Giám đốc VP giới sử dung lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 5. Phạm Đỗ Nhật Tân, cố vấn Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam ( VAMAS )
6. Vũ Công Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực (LOD)
7. Lê Thanh Hà, Giám đốc Công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (INMASCO)
8. Nghiêm Quốc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư, xây dựng và xuẩt khẩu lao động (HOANGLONG)
9. Lê Quốc Khánh, Phó Tổng GĐ Công ty xuất nhập khẩu hợp tác và đầu tư (TRACIMEXCO)
10. Trần Quốc Ninh, Giám đốc Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)
11. Đoàn Đại Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 1TV cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA)
12. Đoàn Xuân Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bách nghệ Toàn cầu (GLOTECH)
13. Nguyễn Xuân Vui, Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ và thương mại hàng không (AIRSECO)
14. Lê Mai An, Giám đốc Trung tâm phát triển việc làm và XKLĐ (VIRASIMEX)
15. Nguyễn Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ (VINAGIMEX)
16. Lê Thị Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
17. Lại Huy Dương, Giám đốc Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (HALASUCO)
18. Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Tổng GĐ Công ty CP SIMCO Sông Đà (SIMCO)
19. Vũ Minh Xuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên XKLĐ thương mại và du lịch (SOVILACO)
20. Nguyễn Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP nhân lực và thương mại Vinaconex (VNACONEX-Mec)
21. Nguyễn Ngọc Hoan, Giám đốc Công ty đào tạo nghề - XNK lao động (GAET)
22. Hoàng Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP XKLĐ thương mại và du lịch (TTLC)
23. Lê Xuân Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng, dịch vụ và hợp tác (OLECO)
24. Ngô Văn Long, Phó Giám đốc Công ty CP Traenco (TRAENCO)
25.Bùi Kim Sơn, Giám đốc Công ty hợp tác đào tạo và XKLĐ (LETCO)

B. THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI:
1. Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch 
2. Nguyễn Xuân An, P.Chủ tịch- Tổng Thư ký
3. Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Chủ tịch
4. Vũ Công Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực (LOD), Phó Chủ tịch
5. Trần Quốc Ninh, Giám đốc Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO), Phó Chủ tịch

C. BAN KIỂM TRA:
1. Vũ Công Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực (LOD), Phó Chủ tịch Hiệp hội – Trưởng Ban Kiểm tra
2. Nguyễn Quang Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK thương mại hợp tác nhân lực quốc tế Việt Nam (VINAINCOMEX.JSC), Ủy viên
3. Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC), Ủy viên.
(Danh sách cập nhật đến ngày 10/10/2012)
Scroll