BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM (NHIỆM KỲ V)

   
Cập nhật: 04/05/2017 03:21
Xem lịch sử tin bài


A.   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI - NHIỆM KỲ V (đã được Đại hội nhiệm kỳ V, ngày 06-10-2020 bầu và Hội nghị Ban Chấp hành, ngày 10-01-2023 và ngày 19-01-2024 bầu bổ sung thay thế)

 

1. Ông Vũ Công Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty LOD
2. Ông Đàm Quang Trung, Gíam đốc Công ty LETCO
3. Ông Nguyễn Thành Kính, Chủ tịch HĐQT Công ty LABCO
4. Ông Lại Huy Dương, TGĐ Công ty HALASUCO
5. Ông Lê Mai An, TG Đ Công ty TAMICO
6. Ông Nghiêm Quốc Hưng, TGĐ Công ty HOANGLONG CMS
7. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh , Phó Chủ tịch HHNK4
8. Ông Nguyễn Xuân An, P.Chủ tịch-TTK HH nhiệm kỳ 4
9 . Ông Nguyễn Tiến San , ChánhVăn phòng HH NK4
10. Ông Đỗ Hoàng Lê, GĐ Công ty Imstraco
11.Ông Trần Xuân Thủy, TGĐ Công ty Glotech
12.Bà Nguyễn Thị Kim Thanh , CT-TGĐ Công ty Cổ phần quốc tế Nhân Ái
13.Bà Hà Thị Thu Nga , GĐ Công ty đào tạo nghề, XKLĐ- GAET
14.Ông Nguyễn Quang Anh , TGĐ Công ty VINAINCOMEX
15. Ông Lê Long Sơn, Giám đốc Công ty ESUHAI
16. Ông Nguyễn Xuân Tuyến,Chủ tịch H ĐQT Công ty HẢI PHONG
17.Ông Trần Thanh Lương, Chủ tịch H ĐQT Công ty TIC
18.Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Công ty SERVICO Hanoi
19. Bà Phạm Thị Hồng Vân, P. Tổng giám đốc Công ty VCONECT
20. Ông Hà Đức Bàng, Tổng G Đ Công ty Thanh Hà
21. Ông Đoàn Văn Minh, P Tổng giám đốc Tập đoàn CEO
22. Ông Đặng Tấn Phác, PG Đ Công ty ADC
23. Ông Trần Quốc Ninh, Chủ tịch Công ty NHHK
24. Ông Vũ Tiến Hùng, PTG Đ Công ty Thuận Thảo
25. Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước
26. Ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ L Đ-TBXH
27. Bà Trần Thị Lan, Chủ tịch H ĐQT Công ty Futurelink

 

B. THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI - NHIỆM KỲ V: (đã được Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ V, ngày 06-10-2020 bầu)

 

1. Ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hiệp hội,
2. Ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hiệp hội,

3. Ông Vũ Công Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội,
4. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội,
5. Ông Đoàn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội,
6. Ông Trần Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hiệp hội,
7. Ông Trần Quốc Ninh, Phó Chủ tịch Hiệp hội
8. Ông Lê Long Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội
9. Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng Hiệp hội.

 

C. BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI NHIỆM KỲ V: (đã được Đại hội nhiệm kỳ 5, ngày 06-10-2020 bầu)

 

1. Trưởng ban : Ông Đoàn Văn Minh , Phó TGĐ tập đoàn CEO
2. Ủy viên : Bà Trần Thị Thu Hương, TG Đ Công ty Thịnh Long
3. Ủy viên : Bà Phạm Hương Giang, PTG Đ Công ty TRAMINCO

 

Scroll