BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

   
Cập nhật: 12/05/2014 05:38
BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN Xem lịch sử tin bài

BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

   1. Nhằm lành mạnh hóa việc cung ứng lao động cho thị trường Đài Loan và thực hiện lộ trình giảm phí cho người lao động tham gia thị trường này, ngày 24-02-2014 Chủ tịch Hiệp hội đã ký  các quyết định số 01 và 02/QĐ-HHXKLĐ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban thị trường Đài Loan và bổ nhiệm các vị trí lãnh  đạo Ban.

   2. Các văn bản trên đã được gửi đến các doanh nghiệp đang cung ứng lao động cho thị trường Đài Loan và được công bố tại hội nghị với các doanh nghiệp vào ngày 14-03-2014.

  3. Sau khi tiếp cận chủ trương, nghiên cứu quy chế hoạt động của Ban thị trường Đài Loan, đến nay đã  có 41/59 doanh nghiệp đang cung ứng lao động cho Đài Loan có đơn xin đăng ký gia nhập và cam kết thực hiện quy chế của Ban

   4. Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan đã họp bàn kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban cả trước mắt và lâu dài. Đặc biệt là, kế hoạch và giải pháp vận động các doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thu phí của người lao động (trước mắt tổng chi phí của người lao động không vượt quá 4.000USD trong đó chi phí cho phía đối tác Đài Loan không vượt quá 2.800USD đối với lao động công xưởng, còn đối với lao động chăm sóc người bệnh các mức tương ứng là: 3.300USD và 2.100USD). Lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan đã thống nhất nhận định các doanh nghiệp đều mong muốn đạt được mức chi phí nêu trên để bảo đảm tốt hơn lợi ích cho người lao động và thuận lợi trong tuyển nguồn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lo ngại, liệu có làm được đồng loạt và quyết liệt như vậy không và những doanh nghiệp đi đầu đàm phán từ chối chi phí cao hơn, có thể mất đối tác, giảm thị phần, đối tác sẽ dồn sang làm ăn với các doanh nghiệp không chấp hành nghiêm mức phí theo quy định

   Có thể thấy, ý kiến nêu trên là có cơ sở thực tế. Nhưng cứ buông xuôi không làm quyết liệt, hoặc lại đua nhau tranh đối tác bằng tăng phí, thì tình hình ngày càng xấu hơn và không thể chấp nhận được với lương tâm nghề nghiệp; không thể phát triển thị trường này bền vững và sẽ đến lúc doanh nghiệp vi phạm bị thu hồi giấy phép XKLĐ - một nguy cơ không nhỏ cho hoạt động của doanh nghiệp.

   Từ những phân tích trên, lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan đã thống nhất với lãnh đạo Hiệp hội, phải kiên quyết thực hiện lộ trình giảm phí với các giải pháp tổng hợp sau:

   - Vận động các doanh nghiệp cam kết và thực hiện đúng cam kết về phí như đã nêu trong mẫu đơn đăng ký tham gia Ban thị trường Đài Loan;

   - Vận động các doanh nghiệp phát hiện các trường hợp vi phạm cho lãnh đạo Ban, lãnh đạo Hiệp hội, báo cáo những đối tác Đài Loan đã cam kết thực hiện mức phí theo quy định, nhưng khi đàm phán lại từ chối ký hợp đồng. Việc phát hiện của doanh nghiệp sẽ được giữ bí mật thông tin, đồng thời được tổng hợp và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm.

   - Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, thanh tra ở cả hai đầu (ngoài nước và trong nước) và xử lý nghiêm minh các vi phạm, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web của Cục và của Hiệp hội; Nghiên cứu quy định việc cấp phép cho các công ty môi giới Đài Loan tuyển lao động Việt Nam; Nghiên cứu quy định số lượng tối đa các doanh nghiệp Việt Nam mà 1 công ty môi giới Đài Loan được hợp tác.
   - Hiệp hội và Ban thị trường Đài Loan sẽ cử người tham gia các đợt kiểm tra đột xuất của Cục QLLĐNN để phát hiện thông tin từ người lao động trước và sau xuất cảnh.

   5. Tiếp theo các hoạt động trên, Thường trực Hiệp hội và đại diện lãnh đạo Ban thị trường Đài Loan đã có 2 cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Lao đông TBXH, Cục QLLĐNN bàn thống nhất chủ trương, giải pháp và kế hoạch phối hợp thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là việc liên tục kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

   6. Ban thị trường Đài Loan cũng đã tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp trong Ban và có báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước danh sách các công ty môi giới Đài Loan từ chối đàm phán hoặc ký hợp đồng với công ty Việt Nam với mức phí như quy định để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thời gian trước mắt.

  7. Hiệp hội biểu dương những cố gắng bước đầu của Ban thị trường Đài Loan, đặc biệt bộ phận thường trực, hoan nghênh các doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin về các hiện tượng vi phạm để kiển tra xử lý.

   8. Hiệp hội đề nghị (kêu gọi) các doanh nghiệp chủ động thực hiện đóng góp quy định đã cam kết, để trước hết tránh cho doanh nghiệp mình vi phạm và bị xử phạt, đồng thời tích cực phát hiện những vi phạm để phấn đấu cho một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, phát triển thị trường bền vững hơn, hiệu quả hơn./.

Scroll