CÓ GẦN 45.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

   
Cập nhật: 11/06/2015 01:56
CÓ GẦN 45.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Xem lịch sử tin bài

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 5 tháng đầu năm 2015 có 44.920 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,57% so với 5 tháng đầu năm 2014. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp đã cung ứng được 9.211 lao động, giảm 7,37% so với tháng 04 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á:

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 40.102 người, chiếm tỷ trọng 89,27% tổng số đưa đi, tăng 4,7% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 29.524 người, tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước Số lao động đi Đài Loan chiếm 73,62% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm 65,72% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2015.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 5.904 người. Riêng tháng 05 Đài Loan tiếp nhận 6.034 người giảm 9,01% so với tháng 04 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 9.541 người, tăng 47,87% so với  số lượng cung ứng  cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 1.908 người.Trong tháng 05 con số này là 2.054 người .

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc là 857 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 519 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN giảm 66,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5 con số này là 101 người.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 180 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 36 người, giảm 81,79%  so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 05, Macao tiếp nhận 55 người.

 2. Thị trường khu vực Đông nam Á:

Có 2.103 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 4,68% tống số lao động đưa đi, giảm 30,14% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 2.092 người, chiếm 99,47% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 21,89% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 418 lao động.

3. Thị trường các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi:

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 2.109 lao động, chiếm 4,69% tổng số lao động đưa đi, giảm 19,29 so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 5 tháng đầu năm  các doanh nghiệp chỉ  cung ứng lao động cho năm thị trường, đó là: UAE với 89 người, giảm 80,66% ; Ả Rập Xê-Út: 1.682người, tăng 17,04 % so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 248 người, giảm 29,12% , Ô man : 70 người và Cô oét: 20 người

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 346 người , chiếm 0,77% tổng số lao động đưa đi, giảm 62,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 2 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri: 291 người , tăng 83,01%và Angola: 55 người ,tăng 14,58%

 4. Thị trường các khu vực khác:

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 260 người, chiếm 0,59% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Thổ nhĩ kỳ: tiếp nhận 162 người, CH Sip: 31 người Belarusia: 10 người và Italia: 56 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 13.323 người, chiếm 29,65% tổng số lao động đưa đi, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong 5 tháng đầu năm có 18 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và  Ả Rập Xê Út.

Tóm lại trong 5 tháng đầu năm 2015, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam  tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và chủ yếu tăng mạnh ở hai thị trường Đài Loan và Nhật bản . Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN đồng thời thị trường các nước khu vực Trung Đông cũng có xu hướng tăng dần quy mô tiếp nhận lao động./. 

 

Scroll