CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

   
Cập nhật: 13/08/2018 10:17
CÓ TRÊN 70.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Xem lịch sử tin bài

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2018 có 72.929 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 5,88% so với 7 tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.123 lao động, giảm 2,82% so với tháng 06 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 68.773 người, chiếm tỷ trọng 94,30%  tổng số đưa đi, tăng 5,81% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 36.663 người, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thị trường khác với tỷ trọng là 52,62% số lao động đưa đi trong khu vực này và 50,35% so với tổng số lao động đưa đi trong 7 tháng đầu năm 2018.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 5.238 người. Riêng tháng 07 Đài Loan tiếp nhận 5.781 người tăng  1,96% so với tháng 06 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 28.099 người, tăng 1,28% so với  số lượng cung ứng  cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 4.014 người.Trong tháng 07 con số này là 4.984 người.

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 3.848 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 550 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng 20,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 con số này là 680 người.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 131 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 19 người, giảm 31,41% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 07, Macao tiếp nhận 25 người.

Hồng Kông và Trung Quốc tiếp nhận 32 người.

 2. Khu vực Đông Nam Á

Có 695 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,95% tống số lao động đưa đi, giảm 12,47% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 624 người, chiếm 89,78% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 15,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 89 lao động.

3. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 1.782 lao động, chiếm 2.44% tổng số lao động đưa đi, giảm 27,82% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 7 tháng đầu năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động cho 3 thị trường, đó là: Ả Rập Xê-Út: 1.226 người, giảm 45,02 % so với cùng kỳ năm trước; Quatar: 61 người, tăng 7,01%; và Cô oét: 495 người, cùng kỳ năm trước thị trường này chỉ tiếp nhận 2 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là 672 người, chiếm 0,92% tổng số lao động đưa đi, tăng 74,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 1 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri .

 4. Các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 1007 người, chiếm 1,39% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Thổ nhĩ kỳ: tiếp nhận 36 người, CH Sip: 56 người Hoa Kỳ: 16 người, Slovakia: 23 người, Italia: 30 người và Rumani: 779 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 26.890 người, chiếm 36,87% tổng số lao động đưa đi, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong 7 tháng đầu năm có 21 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út, trong đó quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại 2 thị trường Đài Loan và Nhật Bản chiếm 94,16% tổng số lao động đưa đi khu vực Đông Bắc Á và chiếm 88,88% tổng số lao động đưa đi các thị trường.

Tóm lại, trong 7 tháng đầu năm 2017, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và chủ yếu tăng mạnh ở hai thị trường Đài Loan và Nhật bản. Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN. Sự sụt giảm đáng kể tại thị trường khu vực Trung Đông cần được quan tâm xem xét về hiện trạng này.

 

 

Scroll