DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN (Cập nhật đến 18-04-2014)

   
Cập nhật: 19/04/2014 08:25
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN (Cập nhật đến 18-04-2014) Xem lịch sử tin bài

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN VIẾT TẮT

TÊN GĐ – TGĐ

 

1

Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD

LOD.,CORP

Đặng Thu Hà

 

2

Công ty CP XNK thương mại và hợp tác nhân lực quốc tế Việt Nam

VINAINCOMEX

Nguyễn Quang Anh

 

3

Công ty TNHH 1TV cưng ứng nhân lực quốc tế và thương mại

SONA

Đặng Huy Hồng

 

4

Công ty CP đầu tư, xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

HOANGLONG

Nghiêm Quốc Hưng

 

5

Công ty TNHH 1TV đào tạo và cung ứng nhân lực Haui

LETCO

Bùi Kim Sơn

 

6

Công ty TNHH 1TV dịch vụ kỹ thuật và XNK

TECHSIMEX

Ng. Thị Kim Thanh

 

7

Công ty đào tạo nghề và XKLĐ

GAET

Nguyễn Ngọc Hoan

 

8

Công ty CP và xuất nhập khẩu lao động, thương mại và du lịch

TTLC

Hoàng Văn Hùng

 

9

Công ty CP Simco Sông Đà

SIMCO

Nguyễn Thiện Mỹ

 

10

Công ty CP Việt Hà – Hà Tĩnh

VIHATICO

Lưu Quang Bình

 

11

Công ty CP đầu tư  và thương mại

CTM.CORP

Trần Sơn Tùng

 

12

Chi nhánh công ty CP Traenco

HITECO

Ngô Văn Long

 

13

Công ty CP xây dựng thương mại và dịch vụ quốc tế

MILACO

Đinh Thị Minh Phú

 

14

Công ty CP hợp tác lao động và TM

VINATEX.LC

Nguyễn Như Hùng

 

15

Công ty CP đào tạo và PTCN Hà Nội

Hanoi HTD.JSC

Trần Minh Tâm

 

16

Công ty CP XNK thiết bị vật tư  đường sắt

VIRASIMEX

Lê Mai An

 

17

Công ty CP nhân lực Thuận Thảo

THUANTHAO

Nguyễn Văn Tân

 

18

Công ty CP da giầy Việt Nam

LEAPRODEXIM

Hoàng Thị Thùy

 

19

Công ty CP thủy sản khu vực I

SEA.Co1

Ngô Văn Lực

 

20

Công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ

INMASCO

Lê Thanh Hà

 

21

Tổng công ty cơ khí xây dựng – Trung tâm xuất nhập khẩu

COMA IMEX

Nguyễn Hải Cường

 

22

Công ty CP cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng

HALASUCO

Lại Huy Dương

 

23

Công ty CP quốc tế Trường Gia

TMC

Trần Tuấn Anh

 

24

Công ty CP phát triển QT Việt Thắng

VTC.CORP

Nguyễn Vạn Xuân

 

25

Công ty CP xuất nhập khẩu than

COALIMEX

Nguyễn Văn Việt

 

26

Công ty TNHH 1TV XNK và hợp tác đầu tư  GTVT

TRACIMEXCO

Bùi Như Lạc

 

27

Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình  thông tin

EMICO

Ngô Xuân Thi

 

28

Công ty CP XKLĐ và dịch vụ thương mại Biển Đông

ESTRALA

Trần Văn Oanh

 

29

Công ty CP cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM

VIETCOMHUMA

Lê Văn Quyền

 

30

Công ty CP cung ứng nhân lực TM và quốc tế

INTERSERCO

Vũ Thanh Hải

 

31

Công ty CP phát triển nguồn nhân lực v à dịch vụ dầu khí VN

PETROMANING

 

 

32

Công ty CP XNK 3-2 Hòa Bình

HOGAMEX

Nguyễn Ngọc Quân

 

33

Tổng công ty công nghiệp ô tô VN

VINAMOTOR

Đoàn Mạnh Cường

 

34

Công ty TNHH 1TV mỹ thuật TW

CEFINAR

Nguyễn Kim Quang

 

35

Công ty CP du lịch và XNK Vĩnh Phúc

VITOURCO

Trần Thiện Dũng

 

36

Công ty CP xây dựng  dịch vụ và HTLĐ

OLECO

Trần Thanh Lương

 

37

Công ty CP VNJ

VNJ

Nguyễn Như Phi

 

38

Công ty CP phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam

VINAMEX

Nguyễn Đức Cường

 

39

Công ty TNHH xây dựng, sản xuất, thương mại Trường Giang

TG.CO.Ltd

Mã Bạch Phụng

 

40

Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - Công ty TNHH 1TV

UDIC

Trần Minh Quý

 

41

Công ty CP đầu tư và hợp tác quốc tê Thăng Long

THANGLONG.OSC

Ngô Bá Quyết

 

42

Tổng công ty thép Việt Nam

VSC

Lê Huy Đằng

 

Scroll