Kết quả đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài năm 2021

   
Cập nhật: 17/01/2022 01:34
Kết quả đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài năm 2021 Xem lịch sử tin bài

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 là 45.058 lao động (15.177 nữ), đạt 50,06% kế hoạch được giao năm 2021 (90.000 lao động), bằng 57,29% so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 2020 (78.641 lao động). Số liệu lao động xuất cảnh của một số thị trường chính như sau: Đài Loan, Trung Quốc: 19.531 lao động (6.487 nữ); Nhật bản: 19.510 lao động (8.335 nữ); Hàn Quốc: 1.036 lao động (6 nữ); Trung quốc: 1.820 lao động; Rumani: 795 lao động (131 nữ); Singapore: 713 lao động nam; Hungary: 465 lao động (114 nữ); Serbia: 304 lao động nam…

( nguồn Cục Quản lý lao động ngoài nước )
Scroll