KẾT QUẢ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BỘ QUY TĂC ỨNG XỬ COC-VN NĂM 2014-2015

   
Cập nhật: 01/12/2016 06:03
Xem lịch sử tin bài

I.      DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 6 SAO: 0 doanh nghiệp

II.  DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 5 SAO: 26 doanh nghiệp.

1.    Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD (LOD)

2.    Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đướng sắt  (VIRASIMEX)

3.    Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON)

4.    Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu (TECHSIMEX)

5.    Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC)

6.    Công ty TNHH một thành viên cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA)

7.    Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC)

8.    Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC)

9.    Công ty cổ phần bách nghệ Toàn cầu (GLOTECH)

10.  Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET)

11.  Công ty cổ phần XNK thương mại hợp tác nhân lực Quốc tế Việt Nam  (VINAINCOMEX)

12.  Công ty TNHH Ánh Thái Dương (ADC)

13.  Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (INMASCO)

14.  Trung tâm phát triển việc làm phía nam HITECO-TRAENCO

15.  Công ty Cổ phần Việt Hà-Hà Tĩnh (VIHATICO)

16.  Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và du lịch Quốc tế Milaco

(MILACO)

17.  Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn (COOPIMEX)

18.  Công ty TNHH một thành viên Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (SOVILACO)

19.  Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO)

20.  Công ty cổ phần quốc tế Trường gia TMC (TRAMINCO)

21.  Công ty TNHH ESUHAI  (ESUHAI Co Ltd)

22.  Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân (VICM)

23.  Công ty cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (HALASUCO)

24.  Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long (HOÀNG LONG CMSC)

25.  Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực-Haui (LETCO)

26.  Công ty cổ phần nhân lực Thuận Thảo  (THUAN THAO)

III.             DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 4 SAO: 36 doanh nghiệp

1.    Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC (IDC)

2.    Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (SIMCO SDA)

3.    Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hà Nội (SERVICO HANOI)

4.    Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong (HAI PHONG)

5.    Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng (VTC)

6.    Công ty cổ phần đầu tư và thương mại CTM (CTM CORP)

7.    Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu  (GMAS)

8.    Công ty CP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia  (SULECO)

9.    Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông (ESTRALA)

10.  Công ty cổ phần nhân lực và thương mại VINACONEX

(VINACONEX MEC)

11.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

12.  Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Tracimexco (TRACIMEXCO-HRI)

13.  Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương mại (LABCO)

14.  Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO)

15.  Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO)

16.  Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vu và xuất nhập khẩu Quận I (FIMEXCO)

17.  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên (BATIMEX)

18.  Công ty cổ phần may và xuất khẩu lao động Phú Thọ (PHU THO Co)

19.  Công ty cổ phần Cung ứng lao động dịch vụ xây dựng thủy lợi (HYCOLASEC)

20.  Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (VINACONEX SAIGON)

21.  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Vinacomin (COALIMEX)

22.  Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật Trung ương (CERFINAR)

23.  Công ty cổ phần Thủy sản khu vực 1 (SEA CO. No 1)

24.  Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (VIETRAVEL)

25.  Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP (VNSTEEL)

26.  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim (VILEXIM)

27.  Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng (CHAU HUNG Jsc)

28.  Công ty TNHH một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco (NOSCO-IMAST)

29.  Công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (PETROMANNING)

30.  Tổng công ty cơ khí xây dựng-Công ty TNHH một thành viên (COMA)

31.  Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế (INTERSERCO)

32.  Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)

33.  Công ty TNHH Xây dựng-Sản xuất-Thương mại Trường Giang (TGCo)

34.  Chi nhánh xuất khẩu lao động VINAMOTOR

35.  Công ty cổ phần đầu tư phát triểnThăng Long (TLG)

36.  Công ty cổ phần phát triển nhân lực và thương mại Việt Nam (VINAMEX)

IV.               DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 3 SAO: 4 doanh nghiệp

1.     Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (VINAGIMEX)

2.    Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát (VICA)

3.     Công ty cổ phần nhân lực quốc tế và thương mại Sông Hồng (SONGHONG IM)

4.    Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM (VIETCOM HUMAN)

V.     DOANH NGHIỆP XẾP HẠNG 2 SAO: 0 doanh nghiệp

 

 

 

Scroll