Lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 15/6/2022

   
Cập nhật: 15/07/2022 11:08
Lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 15/6/2022 Xem lịch sử tin bài

Theo heo số liệu thống kê, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/6/2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 51.677 người (19.849 lao động nữ), trong đó số lượng lao động xuất cảnh đi làm việc tại một số thị trường trọng điểm là Nhật Bản với 32.053 lao động (14.883 nữ); Đài Loan với 15.633 lao động (4.736 nữ) và Hàn Quốc là 1.209 lao động (42 nữ).
Scroll