Lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022

   
Cập nhật: 11/01/2023 08:39
Lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 Xem lịch sử tin bài

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 là 142.779 lao động (48.835 nữ), đạt 158,64 % kế hoạch được giao (90.000 lao động), bằng 316,87 % so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021 (45.058 lao động). Số liệu lao động xuất cảnh của một số thị trường chính như sau: Nhật bản: 67.295 lao động (29.741 nữ); Đài Loan: 58.598 lao động (17.689 nữ); Hàn Quốc: 9.968 lao động (454 nữ); Singapore: 1.822 lao động (02 nữ); Trung quốc: 910 lao động nam; Hungary: 775 lao động (325 nữ); Rumani: 721 lao động (155 nữ); Ba Lan: 494 lao động (86 nữ); Liên bang Nga: 467 lao động (20 nữ); Malaysia: 399 lao động (298 nữ) và một số thị trường khác.

Scroll