Lao động đi làm việc ở nước ngoài Quý I/2022

   
Cập nhật: 07/04/2022 02:13
Lao động đi làm việc ở nước ngoài Quý I/2022 Xem lịch sử tin bài

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 03 năm 2022 là 1.096 lao động (319 lao động nữ) và bằng 32,01% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 03 năm 2021 là 3.423 lao động), gồm các thị trường: Nhật Bản: 347 lao động (100 lao động nữ); Đài Loan: 337 lao động (179 lao động nữ); Singapore: 128 lao động nam; Hungary: 82 lao động (38 lao động nữ); Trung Quốc: 74 lao động nam; Rumania: 65 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 03 tháng đầu năm 2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 2.455 lao động (408 lao động nữ) đạt 2,72% kế hoạch năm 2022 (năm 2022, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động), và bằng 8,31% so với cùng kỳ năm ngoái (03 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 29.541 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 612 lao động (239 lao động nữ); Đài Loan: 439 lao động (100 lao động nữ), Hàn Quốc: 336 lao động (01 lao động nữ); Singapore: 331 lao động nam; Trung Quốc: 1245 lao động nam; Hungary: 99 lao động (46 lao động nữ); LB Nga: 71 lao động (02 lao động nữ); Ba Lan: 68 lao đông (04 lao động nữ); Rumani: 65 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.

Scroll