LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

   
Cập nhật: 03/12/2014 10:51
Xem lịch sử tin bài

Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2014 có 98.748 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 26% so với 11 tháng đầu năm 2013. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 7.605 lao động, giảm 2,17% so với tháng 10 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 85.400 người,chiếm tỷ trọng 86,48% tổng số đưa đi, tăng 50,50 % số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 57.823 người, chiếm 69,36% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm gần 68 % so với tổng số lao động đưa đi trong 11 tháng đầu năm 2014. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận gần 5.300 người. Riêng tháng 11 Đài Loan tiếp nhận 3.972 người tăng gần 2% so với tháng 10 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản : 18.219 người, tăng  2,25 lần  so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 1.656 người.Trong tháng 11 con số này là 1.937 người .

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc là 7.056 người trong đó số lao động nữ chỉ chiếm gần 9%. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 641 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng 43,71% so với cùng kỳ năm trước.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 2.302 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 209 người, tăng 15,27%  so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 11, Macao tiếp nhận 231 người.

 2. Thị trường khu vực Đông nam Á

Có 5.183 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 5,25% tống số lao động đưa đi, giảm 67,5% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Lào là 200 người; Cămpuchia: 50 người.

  Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 4.846 người, chiếm 93,50% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 30,11% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận trên 440 lao động.

3. Thị trường các nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 5.718 lao động, chiếm 5,80% tổng số lao động đưa đi, tăng 70,68%  so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 11 tháng đầu năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động đi với số lượng đáng kể cho 4 thị trường , đó là: UAE với 757 người; Ả Rập Xê-Út: 3.547 người, Quatar: 834 người và Irsael : 484 người .

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 1.510 người , chiếm 1,53% tổng số lao động đưa đi,  tăng 11,44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Lybia tiếp nhận  1.005 người, Algieri: 376 người và Angola: 129 người . Tuy nhiên do chiến sự xẩy ra nên lao động VN tại Lybia cơ bản đã chấm dứt hợp đồng và hiện nay về cơ bản là toàn bộ lao động đã trở về nước an toàn.

 4. Thị trường các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 927 người, chiếm 0,94% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Liên bang Nga tiếp nhận 203 người, Belarusia: 373 người, Rumania : 228 người và Italia: 64 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 37.761 người, chiếm 38,24% tổng số lao động đưa đi.

Nếu trong 11 tháng đầu năm 2014 có 26 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 07 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Libya và Macao.

Tóm lại trong 11 tháng đầu năm 2014, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và chủ yếu tăng mạnh vào các  thị trường Đài Loan, Nhật bản , Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út .

Với số lượng đưa đi của 11 tháng qua đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra là 9,72% và kết thúc năm 2014 chắc chắn quy mô lao động lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn vượt chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao hơn nữa .
Scroll