Số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Quý I-2021

   
Cập nhật: 23/04/2021 03:23
Số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Quý I-2021 Xem lịch sử tin bài

Từ quý II/2020 cho đến nay, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn là một trong lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19, sau ngành hàng không, khách sạn, du lịch…

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, Quý I/2021( tính từ 21/12/2020 đến 20/3/2021 ) đã có 29.541 người lao động đi làm việc ở nước ngoải, làm việc tại 17 thị trường ( thấp hơn quý I/2020 là 2.521 người ). Hai thị trường tiếp nhận chính vẫn là Nhật Bản và Đài Loan.

Thị trường Nhật Bản tiếp nhận 18.178 người ( chủ yếu đi trong tháng 1/2021 là 17.995 người, còn tháng 2 và tháng 3 lần lượt là 179 và 44 người ), Qua đây, thấy thị trường này gặp rất nhiều khó khăn kể từ tháng 2/2021, số người đi chủ yếu đã có visa từ trước và phải qua các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt.

Thị trường Đài Loan tiếp nhận 10.333 người ( Quý I/2020 là 10.120 người ), tháng 1 là 4707 người, tháng 2 là 2464 người và tháng 3 là 3162 người. Thống kê cho thấy số lao động đi thị trường này còn tăng hơn so với quý 1/2020 là 213 người, Đâì loan kiểm soát tốt dịch và vẫn có nhu cầu cao về lao động nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động sang Đài Loan cơ bản vẫn duy trì được hoạt động của mình.

Số lao động đi 15 thị trường khác chỉ là 1748 người ( cao nhất là Trung Quốc 265 người, Rumanie 187, Hungaria 183 và Hàn Quốc 135 người )

 

Scroll