Số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài 11 tháng năm 2020

   
Cập nhật: 04/01/2021 01:49
Số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài 11 tháng năm 2020 Xem lịch sử tin bài

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.307 lao động (20.170 lao động nữ) đạt 77,6% kế hoạch đã điều chỉnh năm 2020, (năm 2020, dự tính kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi điều chỉnh là 70.000 lao động), và bằng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái (11 tháng năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.802 lao động, trong đó có 45.340 lao động nữ), trong đó thị trường: Nhật Bản: 27.325 lao động (11.151 lao động nữ), Đài Loan: 23.403 lao động (8.688 lao động nữ), Hàn Quốc: 1.077 lao động (44 lao động nữ), Rumania: 481 lao động (89 lao động nữ), Trung Quốc: 464 lao động nam, Singapore: 341 lao động nam, Uzbekistan: 227 lao động nam, Algieria: 150 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.
Scroll