Xuất khẩu lao động năm 2023

   
Cập nhật: 04/04/2024 08:30
Xuất khẩu lao động năm 2023 Xem lịch sử tin bài

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023 là 159.986 lao động (55.804 nữ), đạt 133,3 % kế hoạch được giao (110.000 - 120.000 lao động). Số liệu lao động xuất cảnh của một số thị trường chính như sau: Nhật bản: 80.010 lao động (34.523 nữ); Đài Loan (Trung Quốc): 58.620 lao động (18.430 nữ); Hàn Quốc: 11.626 lao động (1.073 nữ); Trung quốc: 1.806 lao động (02 nữ); Hungary: 1.539 lao động (735 nữ); Singapore: 1.355 lao động nam; Rumani: 840 lao động (159 nữ); Ba Lan: 797 lao động (155 nữ); Hồng Kông: 584 lao động nam; Malaysia: 480 lao động (185 nữ); Ả rập xê út: 444 lao động (352 nữ); Liên bang Nga: 266 lao động (39 nữ); Macao: 169 lao động (50 lao động nữ) và một số thị trường khác.

 

 

Scroll