Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần III) Tiếp phần II

   
Cập nhật: 31/10/2013 10:33
Xem lịch sử tin bài

Nếu người nhập cư đánh mất giấy tờ nhập cư do Chính phủ Canada cấp, họ có thể xin cấp lại. Để được cấp lại, người nhập cư phải nộp đơn xin cấp một bản sao có chứng thực hay bản sửa đổi hoặc bản thay thế mới của các giấy tờ đó. Có thể tải mẫu đơn xin cấp lại tại website của Bộ di trú & quốc tịch Canada. Khi xin cấp lại các giấy tờ nhập cư bị thất lạc, bị mất hay bị huỷ người xin cấp phải nộp một khoản lệ phí.

Phần 6: Những câu hỏi thường gặp về chương trình làm việc có thời hạn tại Canada

1/ Làm cách nào để có được bản sảo giấy phép lao động bị mất?

Nếu người nhập cư đánh mất giấy tờ nhập cư do Chính phủ Canada cấp, họ có thể xin cấp lại. Để được cấp lại, người nhập cư phải nộp đơn xin cấp một bản sao có chứng thực hay bản sửa đổi hoặc bản thay thế mới của các giấy tờ đó. Có thể tải mẫu đơn xin cấp lại tại website của Bộ di trú & quốc tịch Canada. Khi xin cấp lại các giấy tờ nhập cư bị thất lạc, bị mất hay bị huỷ người xin cấp phải nộp một khoản lệ phí.

2/ Bản phê chuẩn của Bộ nguồn nhân lực và phát triển xã hội Canada là gì?

Bản phê chuẩn là một bức thư của Bộ nguồn nhân lực và phát triển xã hội Canada (HRSDC) gửi cho người chủ lao động trong đó tuyên bố việc thuê lao động người nước ngoài làm việc của chủ lao động đó không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động Canada. Bản phê chuẩn của HRSDC cũng còn được gọi là bản Phê duyệt về đánh giá thị trường lao động LMO.

Người sử dụng lao động phải nộp đơn xin phê chuẩn của Bộ nguồn nhân lực và phát triển xã hội Canada. Bộ này sẽ xem xét một số yếu tố như khả năng cung ứng của lao động Canada cho công việc mà chủ lao động muốn tuyển dụng lao động nước ngoài, mức lương và các lợi ích kinh tế mà người lao động nước ngoài có thể mang lại cho nền kinh tế Canada. Ngay sau khi Bộ đưa ra ý kiến thì Bộ sẽ thông báo ý kiến của mình tới Bộ Di trú và quốc tịch Canada.

Phê chuẩn của HRSDC thường có một thời hạn cụ thể. Giấy phép lao động sẽ được cấp cũng có thời hạn tương đương. Để giấy phép lao động có thời hạn kéo dài hơn khoảng thời gian theo qui định đó, người sử dụng lao động sẽ phải xin bản phê chuẩn mới từ Bộ nguồn nhân lực và phát triển xã hội Canada.

3/ Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của người lao động bị từ chối nhưng sau đó bản phê duyệt về đánh giá thị trường lại được thay đổi thì cần phải làm gì?

Nếu Bộ nguồn nhân lực và phát triển xã hội Canada thay đổi các điều kiện của bản đánh giá sau khi đơn xin cấp giấy phép lao động của người lao động bị từ chối, người lao động phải nộp hồ sơ mới xin cấp giấy phép lao động và sẽ phải nộp thêm lệ phí lần nữa.

4/ Giấy phép lao động có đưa ra bất cứ qui định nào không?

Giấy phép lao động có thể đi kèm với các qui định sau:

·                     Loại công việc người lao động được phép làm

·                     Những người chủ mà người lao động được phép làm thuê

·                     Nơi được phép làm việc

·                     Thời hạn được phép làm việc.

Điều 185 của Quy định về người nhập cư và người tỵ nạn có liệt kê một loạt các qui định có thể được đưa vào trong giấy phép lao động.

5/ Vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con sống phụ thuộc của người lao động có được phép đến Canada cùng với người lao động?

Vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cái sống phụ thuộc của người lao động có thể đến Canada cùng với người lao động nhưng họ phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khi xin cư trú có thời hạn ở Canada: họ phải chứng minh với nhân viên phụ trách nhập cư rằng họ chỉ cư trú có thời hạn ở Canada và đồng thời phải chứng minh bản thân không có tiền án, tiền sự. Nếu vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cái của người lao động cần phải có visa cư trú có thời hạn họ cũng sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi xin cấp.

Nếu người lao động, vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cùng nộp đơn, người lao động không phải điền vào mẫu đơn riêng lẻ cho từng người mà có thể liệt kê tên và các thông tin cần thiết của họ vào những vị trí thích hợp trong mẫu đơn xin visa của người lao động. Nếu người lao động cần thêm chỗ để viết họ có thể đính kèm đơn bằng một tờ giấy khác và ghi rõ số hay kí hiệu của câu hỏi mình đang cung cấp thông tin.

Nếu vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con của người lao động nộp đơn riêng rẽ thì từng người sẽ phải điền đầy đủ các thông tin chi tiết vào mẫu đơn xin visa của mình. Nếu các thành viên trong gia đình muốn sang Canada sau khi người lao động đã sang đó thì họ phải điền thông tin vào một đơn riêng.

Chú ý: Người lao động có thể sẽ phải trình giấy đăng kí kết hôn và giấy khai sinh của những người đi cùng. Nếu các thành viên gia đình có quan hệ hợp pháp với người lao động sang Canada cùng thời điểm với người lao động thì người lao động có thể sẽ phải điền vào mẫu đơn Tuyên bố pháp lý về việc sống chung và cung cấp bằng chứng xác thực mối quan hệ đó.

6/ Những ai được coi là thành viên gia đình?

Thành viên gia đình là những người có quan hệ trực hệ với người làm đơn. Vợ/chồng hoặc người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cái sống phụ thuộc được coi là các thành viên gia đình của đương đơn.

Người có quan hệ hôn nhân thực tế là người có cùng hoặc khác giới tính đang sống chung hoặc có quan hệ vợ chồng với đương đơn ít nhất một năm.

Con cái sống phụ thuộc có thể là con ruột của đương đơn hoặc con ruột của vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế. Con của đương đơn phải có đầy đủ các điều kiện của loại A, B hay C dưới đây thì mới được coi là trẻ sống phụ thuộc.

Loại A

·                     Dưới 22 tuổi, độc thân, chưa lập gia đình.

Loại B

·                     Người đã lập gia đình trước năm 22 tuổi và từ thời điểm lập gia đình vẫn:

§         Đang theo học chính khoá tại một cơ sở đào tạo cao đẳng hoặc đại học chính qui được nhà nước công nhận, và

§         Phụ thuộc tài chính vào bố mẹ

Hoặc

·                     Người từ 22 trên tuổi và trước độ tuổi  đã

§                     Đang theo học toàn thời gian tại một cơ sở đào tạo cao đẳng hoặc đại học chính qui được nhà nước công nhận.

§                     Phụ thuộc tài chính vào bố mẹ.

Loại C

·                     Người từ trên 22 tuổi vẫn đang phụ thuộc tài chính vào bố mẹ và không có khả năng nuôi sống bản thân vì các lý do sức khỏe.

7/ Liệu vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cái sống phụ thuộc có được phép làm việc ở Canada?

Nếu vợ/chồng hay người có quan hệ hôn nhân thực tế và con cái sống phụ thuộc muốn làm việc khi đang sinh sống ở Canada, thì họ phải nộp đơn xin cấp giấy phép lao động. Thông thường thì họ cũng sẽ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giống như đối với người lao động, bao gồm (nếu cần thiết) cả việc xin Thư xác nhận LMO của Bộ Phát triển xã hội và Nhân lực Canada. Tuy nhiên họ cũng có thể được cấp giấy phép làm việc mà không cần đến LOM.

Đối với vợ/chồng nộp đơn xin giấy phép lao động mà không cần Thư xác nhận LMO thì phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

-          Phải được cấp phép làm việc ở Canada từ 6 tháng trở lên.

-          Công việc phải ở mức kĩ năng tối thiểu (thông thường công việc sẽ đòi hỏi thấp nhất là bằng trung học chuyên nghiệp  hoặc cao đẳng). Đặc biệt công việc đó phải nằm trong Nhóm kĩ năng O, A hay B của Phân loại nghề nghiệp quốc gia.

Nếu đáp ứng được cả 2 yêu cầu trên, vợ/chồng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động, sau khi có giấy phép lao động, họ có thể xin làm bất cứ công việc nào và làm việc cho bất cứ người sử dụng lao động nào. Giấy phép của người vợ/chồng sẽ có hiệu lực tương đương với giấy phép lao động của người lao động.

Trong một số trường hợp, người vợ/chồng, người có quan hệ hôn nhân thực tế hay con cái phụ thuộc sẽ phải tham gia kiểm tra y tế.

8/ Chủ sử dụng lao động Canada  hoặc đương đơn có  thể kháng nghị quyết định đã ra đối với một đơn xin cấp giấy phép lao động?

Luật nhập cư và bảo vệ người tỵ nạn không qui định quyền cho phép đương đơn kháng nghị các quyết định đối với đơn xin cấp visa cư trú có thời hạn. Thay vào đó, người nộp đơn có thể nộp đơn lại bất cứ khi nào có thể, một nhân viên phụ trách cấp visa khác sẽ xem xét đơn.

Người nộp đơn có thể yêu cầu tòa án xem xét lại quyết định thông qua Tòa án Liên bang, nếu họ nghĩ là quá trình xem xét đơn không đúng theo qui định hoặc thiếu công bằng. Một luật sư ở Canada sẽ đại diện bảo vệ cho quyền lợi của họ.

9/ Kiểm tra y tế cần hay không cần?

Trong một số trường hợp, người lao động có thể cần một cuộc kiểm tra y tế. Nếu bị yêu cầu thực hiện kiểm tra y tế, một nhân viên có trách nhiệm sẽ gửi cho người lao động các chỉ dẫn cách thức tiến hành cuộc kiểm tra y tế. Một cuộc kiểm tra y tế có thể làm cho quá trình xem xét đơn của người lao động kéo dài thêm 3 tháng.

Quyết định của nhân viên có thẩm quyền sẽ căn cứ vào loại công việc mà người lao động sẽ làm và nơi mà người lao động đã sống.

Nếu người lao động muốn làm việc trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ nhỏ, giáo dục tiểu học hay giáo dục trung học cơ sở, người lao động sẽ phải tiến hành kiểm tra y tế và thực hiện những cuộc đánh giá kiểm tra y tế cần thiết trước khi được cấp giấy phép lao động.

Nếu người lao động làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp thì kiểm tra y tế sẽ là bắt buộc đối với những người lao động đến từ một số quốc gia nhất định.
Nguồn tin: Vamas
Scroll