BAN LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM (NHIỆM KỲ IV)

   
Cập nhật: 04/05/2017 03:21
Xem lịch sử tin bài


A.   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI - NHIỆM KỲ IV (Đã được bầu tại Đại hội nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014): và được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành-Ban Kiểm tra, ngày 19-12-2018

1.   Ông Vũ Công Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty LOD

2.   Ông Bùi Kim Sơn, Giám đốc Công ty LETCO

3.   Ông Ngô Văn Long, Gíam đốc Trung tâm HITECO - TRAENCO

4.   Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Phong

5.   Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó TGĐ Công ty  SIMCO – SONG DA

6.   Ông Hoàng Văn Hùng, TGĐ  Công ty TTLC

7.   Ông Nguyễn Văn Hiệp, TGĐ Công ty Vinaconex Mec

8.   Bà Phạm Thị Hồng Vân, TGĐ Công ty SOVILACO

9.   Ông Lại Huy Dương, TGĐ Công ty HALASUCO

10. Ông Lê Mai An, TG Đ Công ty TAMICO

11. Ông Đặng Huy Hồng, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty SONA

12. Ông Nghiêm Quốc Hưng, TGĐ Công ty HOANGLONG CMS

13. Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III

14. Ông Nguyễn Mạnh Tường, GĐ Trung tâm XKLĐ Servico Hà Nội

15. Ông Phạm Đỗ Nhật Tân, P.Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III

16. Ông Nguyễn Xuân An, P.Chủ tịch-Tổng Thư ký Hiệp hội nhiệm kỳ III 

17. Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng Hiệp hội

18. Ông Đỗ Hoàng Lê, GĐ Công ty Inmasco

19. Ông Trần Thanh Lương, TGĐ Công ty TIC

20. Ông Trần Xuân Thủy, TGĐ Công ty Glotech

21. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, GĐTT (trực thuộc Công ty Techsimex)

22. Ông Nguyễn Xuân Quảng, GĐ Công ty đào tạo nghề, XNK lao động (thuộc Tổng công ty GAET)

24. Ông Lê Long Sơn, GĐ Công ty Esuhai

25. Ông Nguyễn Quang Anh, TGĐ Công ty VINAINCOMEX

26. Ông Nguyễn Trí Dũng, TG Đ Công ty Minh Tâm

27. Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty Thuận Thảo

28. Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty CTM Corp. 

29. Ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước

30. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Cố vấn Hiệp hội

B. THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI - NHIỆM KỲ IV: (Đã được bầu tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất - nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014 và được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành-Ban Kiểm tra, ngày 19-12-2018)

    1.  Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội,

2.  Ông Nguyễn Xuân An, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hiệp hội,

3.  Ông Phạm Đỗ Nhật Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

4.  Ông Vũ Công Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

5.  Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội,

6.  Ông Nguyễn Tiến San, Chánh Văn phòng Hiệp hội.

7. Ông Nguyễn Ngoc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội

C. BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV: (Đã được bầu tại Đại hội nhiệm kỳ IV, ngày 17-12-2014 và được bầu bổ sung, thay thế tạiHội nghị Ban Chấp hành-Ban Kiểm tra, ngày 19-12-2018)

    1.  Trưởng ban: Ông Vũ Công Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty LOD

2.  Ủy viên: Bà Vũ Thị Hồng, TG Đ Công ty VIETCOM HUMAN

3.  Ủy viên: Bà Phạm Hương Giang, Phó TG Đ Công ty TRAMINCO

Scroll