Trên 33.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2020

Trên 33.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 15:50 - 15/06/2020

5 tháng đầu năm 2020 có 33.487 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 38,15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp chỉ cung ứng được 126 lao động, do hầu hết các thị trường đều tạm dừng tiếp nhận lao động bởi dịch bệnh Covid-19.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật: 11:09 - 17/04/2020

Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007). Hiệp hội đăng toàn văn Nghị định này để các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 09:13 - 15/04/2020

Quý I năm 2020 có 32.062 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,87% so với Quý I năm 2019. Riêng trong tháng 3,các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.560 lao động, giảm 17,23% so với tháng 03 cùng kỳ năm trước

trong tổng số: 17 trang
Scroll