Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật: 11:09 - 17/04/2020

Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007). Hiệp hội đăng toàn văn Nghị định này để các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 09:13 - 15/04/2020

Quý I năm 2020 có 32.062 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,87% so với Quý I năm 2019. Riêng trong tháng 3,các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.560 lao động, giảm 17,23% so với tháng 03 cùng kỳ năm trước

ILO: Di cư lao động nên là sự lựa chọn an toàn

ILO: Di cư lao động nên là sự lựa chọn an toàn

Cập nhật: 11:20 - 02/12/2019

ILO một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ việc quản trị vấn đề lao động di cư dựa trên quyền.

Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019

Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019

Cập nhật: 13:52 - 28/11/2019

11 tháng năm 2019 có 132.802 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 1,32% so với 11 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.772 lao động, tăng 2.58% so với cùng kỳ năm trước.

trong tổng số: 17 trang
Scroll