Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động

Cơ chế tự giám sát nâng tầm dịch vụ cung ứng lao động

Cập nhật: 11:28 - 21/01/2014

Văn phòng Tổ chức lao động quốc tế tại Hà Nội đăng bài viết về thực hiện Bộ quy tắc ứng xử CoC-VN của các doanh nghiệp cung ứng lao động Việt Nam trên Bản tin tháng 9-2013 ( bằng tiếng Anh và Việt ) và mạng ILO toàn cầu ( http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm) bằng tiếng Anh . Bản tin Lao động và Việc làm xin đăng toàn văn để thông tin tới bạn đọc

trong tổng số: 1 trang
Tin được quan tâm
Scroll