Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần II)

   
Cập nhật: 31/10/2013 10:34
Xem lịch sử tin bài

British Columbia Bộ Lao động và Dịch vụ công dân – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

British Columbia

Bộ Lao động và Dịch vụ công dân – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Số điện thoại miễn phí:   1 800 663-3316

Fax:                                          (604) 660-7047

Website:                                   www.labour.gov.bc.ca/esb

Alberta

Sở lao động, nhập cư và công nghiệp - Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Số điện thoại miễn phí: 310-0000, sau đó bấm số (780) 427-3731

Fax: (780) 422-4349

TDD/TDY: 1 800 232-7215

Website: employment.alberta.ca/cps/rde/xchg/hre/hs.xsl/4339.html

Manitoba

Sở Lao động & Nhập cư Manitoba – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (204) 945-3352 (Winnipeg)

Số điện thoại miễn phí: 1 800 821-4307 (ngoài khu vực Winnipeg)

Fax: (204) 948-3046

Website: www.gov.mb.ca/labour/standards

Saskatchewan

Sở Đào tạo chuyên nghiệp & Lao động – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (306) 787-2438 (gọi từ  Regina) hoặc (306) 933-5042 (gọi từ Saskatoon)

Số điện thoại miễn phí: 1 800 667-1783

Fax: (306) 787-4780 (Regina)

Website: www.labour.gov.sk.ca

Ontario

Bộ lao động – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (416) 336-7160 (Greater Toronto Area)

Số điện thoại miễn phí: 1 800 531-5551

Fax: (416) 326-6546

Nhắn tin tới số: 1-866-567-8893 (đối với những người bị khuyết tật về nghe)
Website: www.labour.gov.on.ca/english/es/

Quebec

Uỷ ban giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (514) 873-7061

Toll free: 1 800 265-1414

Fax: (418) 643-5132

Website: www.cnt.gouv.qc.ca

New Brunswick

Sở giáo dục & đào tạo sau phổ thông và lao động – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (506) 453-3902

Toll free: 1 888 452-2687

Fax: (506) 453-3806

Website: www.gnb.ca/0308/index-e.asp

Nova Scotia

Sở lao động & môi trường – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (902) 424-4311

Số điện thoại gọi miễn phí: 1 888 315-0110

Fax: (902) 424-5640

Website: www.gov.ns.ca/enla/employmentrights/

Nunavut

Toà án dân sự - Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Telephone: (867) 975-7293

Số điện thaọi miễn phí: 1-877 806-8402

Fax: (867) 975-7294

Website: www.nucj.ca/LSO/#en

Prince Edward Island

Cục các vấn đề công động & văn hoá và lao động – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

P.O. Box 2000

Charlottetown, Prince Edward Island  C1A 7N8

Telephone: (902) 368-5552

Số điện thoại miễn phí: 1-800-333-4362

Fax: (902) 368-5476

Website: www.gov.pe.ca/commcul/lair-info/index.php3

Newfoundland and Labrador

Cục nguồn nhân lực, lao động và việc làm – Văn phòng quan hệ việc làm

Telephone: (709) 729-2743/729-2742

Số điện thoại miễn phí: 1 877 563-1063

Fax: (709) 729-3528

Website: www.hrle.gov.nl.ca/lra/

Northwest Territories

Sở giáo dục, văn hoá và việc làm – Văn phòng dịch vụ lao động

Telephone: (867) 873-7486

Số điện thoại miễn phí: 1 888 700-5707

Fax: (403) 873-0483

Website: www.ece.gov.nt.ca/Divisions/Labour/index.htm

Yukon

Cục các dịch vụ công đồng – Văn phòng dịch vụ lao động

Telephone: (867) 667-5944

Số điện thoại miễn phí: 1 800-661-0408, máy lẻ 5944

Website: www.community.gov.yk.ca/labour/index.html

Phần 5             Lao động có thời hạn tại Canada: xin gia hạn visa

Giấy phép lao động chỉ cho phép đương đơn làm việc ở Canada trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu sau khi giấy phép lao động hết hạn, đương đơn muốn ở lại Canada với một trong các lý do dưới đây, đương đơn phải nộp hồ sơ xin gia hạn:

·                     Công việc của đương đơn được gia hạn hoặc thay đổi

·                     Đương đơn được mời làm một công việc mới ở Canada

·                     Đương đơn muốn sống và làm việc lâu dài ở Canada

·                     Đương đơn rời Canada và sau đó muốn quay lại

1. Công việc của đương đơn được gia hạn hoặc thay đổi

Nếu công việc của đương đơn được gia hạn hoặc thay đổi, đương đơn phải nộp hồ sơ xin gia hạn hoặc thay đổi những điều kiện của giấy phép lao động hiện tại của đương đơn trước khi giấy phép hết hạn.

Đương đơn có thể tìm thấy mẫu đơn cần thiết tại website của Bộ di trú & quốc tịch Canada www.cic.gc.ca. 

2. Đương đơn được mời làm một công việc mới ở Canada

Nếu đương đơn được mời làm một công việc mới ở Canada đương đơn phải nộp hồ sơ xin một giấy phép lao động mới. Không được bắt đầu một công việc mới khi chưa có giấy phép lao động mới

Đương đơn có thể tìm thấy mẫu đơn tại website của Bộ Di trú & Quốc tịch Canada www.cic.gc.ca.

3. Đương đơn muốn sống và làm việc lâu dài tại Canada

Giấy phép lao động chỉ cho phép đương đơn làm việc tạm thời tại Canada. Nếu đương đơn muốn định cư lâu dài tại Canada, đương đơn phải đáp ứng đủ điều kiện của một trong những danh mục của thường trú nhân ví dụ như danh mục thường trú nhân cho lao động lành nghề.

4. Đương đơn rời Canada và sau đó muốn quay trở lại.

Nếu đương đơn dời Canada sau khi kết thúc hợp đồng và sau đó muốn quay trở lại đây để làm việc, đương đơn phải có hộ chiếu/giấy tờ thông hành và giấy phép làm việc còn hiệu lực. Nếu đương đơn là công dân của một quốc gia mà cần phải có visa mới được nhập cảnh vào Canada, thì đương đơn cũng cần phải có visa còn hiệu lực để nhập cảnh vào Canada; trừ khi đương đơn quay trở về Canada từ Mỹ, Greenland hay Saint-Pierre et Miquelon và thời hạn hoặc thời gian gia hạn cho phép đương đơn nhập cảnh với tư cách là khách du lịch, sinh viên hay người lao động chưa hết hạn.

Việc sử hữu những giấy tờ này không đảm bảo là đương đơn sẽ được phép quay trở lại Canada. Đương đơn phải chứng minh rằng mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật bảo vệ người nhập cư và tỵ nạn và Các qui định bảo vệ người nhập cư và tỵ nạn trước khi đương đơn được phép nhập cảnh lại Canada.

Lưu ý dành cho công dân và thường trú nhân của Mỹ

Nếu đương đơn là công dân Mỹ thì không cần hộ chiếu hay giấy tờ thông hành để nhập cảnh hay xuất cảnh khỏi Canada.

Nếu đương đơn là thường trú nhân của Mỹ, thì không cần hộ chiếu hay giấy tờ thông hành nếu đương đơn nhập cảnh hoặc xuất cảnh khỏi Canada từ Mỹ, Greenland hay Saint-Pierre et-Miquelon.

Tuy nhiên cả công dân và thường trú nhân của Mỹ phải cung cấp tài liệu chứng minh mình là công dân hay thường trú nhân, ví dụ thẻ căn cước, hay thẻ cư trú cho người nước ngoài
Nguồn tin: Vamas
Scroll