Công bố xếp hạng doanh nghiệp lần thứ 6

   
Cập nhật: 14/01/2020 01:55
Công bố xếp hạng doanh nghiệp lần thứ 6 Xem lịch sử tin bài

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ( ILO ) tổ chức Hội nghị ( ngày 08/01/2020 tại Hà Nội  và ngày 10/01/2020 tại Thành phố Hổ Chí Minh ) nhằm đánh giá việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử ( CoC-VN) đối với các Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và công bố kết quả xếp hạng các doanh nghiệp này năm 2018-2019.

Ông Nguyễn Lương Trào, chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị. Bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc Văn phòng  ILO tại Việt Nam và Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước tới dự, phát biểu ý kiến và trao Giấy chứng nhận xếp hạng cho các doanh nghiệp.

Đây là lần thứ 6  xếp hạng doanh nghiệp được tiến hành dựa trên kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của các doanh nghiệp.

Việc thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử góp phần nâng cao tính  tuân thủ với luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy nâng tầm doanh nghiệp và bảo vệ tốt hơn người lao động làm việc ở nước ngoài, phòng chống lao động cưỡng bức và buôn  bán người.

Trong số 104 doanh nghiệp tham gia thực hiện CoC-VN năm  2018-2019, 04 doanh nghiệp được xếp hạng 6 sao, 68 doanh nghiệp 5 sao, 30 doanh nghiệp 4 sao và 02 doanh nghiệp không đủ điều kiện xếp hạng .

Phụ lục : Bảng xếp hạng Doanh nghiệp

 
 
Scroll