Hội đàm ký kết hợp tác giữa Thành phố Kobe và Tập đoàn CEO

   
Cập nhật: 02/06/2021 02:42
Xem lịch sử tin bài

Buổi hội đàm diễn ra vào ngày 31/5/2021 và được chủ trì bởi trưởng văn phòng Trung tâm Business quốc tế Kobe Mr. Imai Tosiyuki với sự tham gia của các lãnh đạo của các Cục kinh tế du lịch, Cục phúc lợi, Cục điều chỉnh kế hoạch – Phòng Y tế, Ngành nghề mới – Quản lý phòng quan hệ xí nghiệp của thành phố Kobe và các lãnh đạo của Tập đoàn CEO - là công ty phái cử hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm gần 10 năm đưa TTS Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản nói chung và thành phố Kobe nói riêng.

Hiện nay, có khoảng 7800 người Việt đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Kobe. Trước nhu cầu nguồn nhân lực nước ngoài ngày càng cao của thành phố, thông qua Hiệp định hợp tác lần này, thành phố Kobe và Tập đoàn CEO sẽ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tiếp nhận nguồn nhân lực Việt Nam bao gồm TTS kỹ năng, TTS kỹ năng đặc định và TTS hộ lý sang làm việc tại các doanh nghiệp của thành phố Kobe. Thành phố Kobe tin tưởng lựa chọn, đánh giá cao năng lực và chất lượng TTS do CEO phái cử và mong muốn đẩy mạnh, tăng cường hợp tác cung ứng nguồn nhân lực với CEO đặc biệt trong công tác phái cử TTS hộ lý sang làm việc tại các Viện dưỡng lão của thành phố Kobe.

Theo số liệu tính đến năm 2015, số lượng người trên 75 tuổi tại thành phố Kobe đã đạt trên 30%  do đó việc đảm bảo nguồn nhân lực trong ngành điều dưỡng, hộ lý là mục tiêu đặt ra hàng đầu của thành phố. Tuy nhiên, thực trạng sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ lý nước ngoài chưa thực sự được mở rộng vì nhiều lý do trong đó năng lực sử dụng tiếng Nhật hạn chế được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Với mong muốn sẽ giải quyết được những khó khăn mà các cơ sở điều dưỡng trên địa bàn thành phố Kobe đang gặp phải hiện nay, hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo năng lực tiếng Nhật cho TTS Việt Nam trước khi sang làm việc tại Nhật. Cụ thể phối hợp cử chuyên gia, tài trợ tài liệu giảng dạy, tư vấn cải tiến chương trình đào tạo….

Bên cạnh việc hợp tác trong lĩnh vực tiếp nhận nguồn nhân lực, Thành phố Kobe và Tập đoàn CEO còn hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như hỗ trợ các doanh nghiệp trong thành phố Kobe mở rộng đầu tư sang Việt Nam và ngược lại, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của thành phố Kobe tại Việt Nam, thu hút du lịch từ Việt Nam đến thành phố Kobe.

 

 

 

Scroll