Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 11 năm 2018

   
Cập nhật: 11/12/2018 10:54
Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 11 năm 2018 Xem lịch sử tin bài

11 tháng năm 2018 có 131.075 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 10,28% so với 11 tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.400 lao động, tăng 13,10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

       Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 124.591 người, chiếm tỷ trọng 95,05% tổng số đưa đi, tăng 11,18% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

       Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 57.268 người, chiếm 45,96% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm 43,69 % so với tổng số lao động đưa đi trong 11 tháng đầu năm 2017, giảm 5,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận gần 5.206 người. Riêng tháng 11 Đài Loan tiếp nhận 4.174 người giảm 22,52% so với tháng 10 liền kề.

       Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 61.004 người, tăng 29,91% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 5.545 người. Trong tháng 11 con số này là 8.939 người. Đây là lần đầu tiên quy mô lao động/ tháng sang Nhật cao hơn quy mô lao động/ tháng sang Đài Loan.

       Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 6.020 người trong đó số lao động nữ chỉ chiếm 11,94%. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 547 người.

      Lao động đi làm việc tại Macao:242  người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận khoảng 22 người, giảm 22,19% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 11, Macao chỉ tiếp nhận 28 người.

     Lao động đi làm việc tại Trung Quốc: 34 người và Hồng Kông: 23 người.

 2. Khu vực Đông nam Á

      Có 1.180 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,90% tống số lao động đưa đi, giảm 17,08% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ có 4 thị trường tiếp nhận lao động sang làm việc là Malaysia Singapore (107 ng), Philippine ( 3ng)và Lào (7ng).

3. Khu vực Trung Đông

    Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 2.687 lao động, chiếm 2,05% tổng số lao động đưa đi, giảm 28,61% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 11 tháng đầu năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động đi  cho 5 thị trường với quy mô như sau: UAE với 17 người; Ả Rập Xê-Út: 1.807 giảm 45,37% so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 73 người giảm 32,40% so với cùng kỳ năm trước , Cô oét :744 người và O man: 46 người . Với 5 thị trường này đều có sự sụt giảm lao động đáng kể.

 4. Khu vực Bắc Phi

      Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi chỉ đến Algieri với số lao động là 928 người chiếm 0,71% thị phần các khu vực có lao động Việt nam, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước.

5. Khu vực các nước Châu Âu

    Khu vực này tiếp nhận 1,656 người chiếm 1,26% tổng số lao đông đưa đi các nước. Một số nước có quy nô tiếp nhận đáng kê là: Rumani: 1.284 người, Slovakia: 82 người, Ba Lan 82 người, CH Sip: 76 người. Một số thị trường như Nga, Belarus, Bồ Đào Nha, Italia, Hungari… tiếp nhận lao động VN với quy mô còn khiêm tốn.

4. Khu vực khác

       Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 33 người, chiếm 0,03% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường tiếp nhận đáng kể là Hoa Kỳ: 28 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

       Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 46.670 người, chiếm 35,61% tổng số lao động đưa đi.

       Nếu trong 11 tháng đầu năm 2018 có 28 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 06 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Rumaia và Ả Rập Xê Út. Riêng hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản có số lao động đưa đi trong 11 tháng chiếm 90,23% tổng số đưa đi của cả nước trong đó Đài Loan có tỷ lệ là 43,69% và Nhật Bản là 46,54%.

      Tóm lại trong 11 tháng đầu năm 2018, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và so với năm 2017 một nét đáng lưu ý, ngoài quy mô lao động tăng đáng kể vào thị trường Nhật bản thì Rumania đang là thị trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

     Với số lượng đưa đi của 11 tháng qua đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 31% và kết thúc năm 2018 chắc chắn quy mô lao động lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn vượt chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao hơn nữa./.

 

Scroll