QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

   
Cập nhật: 21/01/2014 10:17
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|71/2009/QĐ-TTg
Tên văn bản|QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020
Loại văn bản|Quyết định
Cơ quan ban hành|Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực|Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020
Ngày ban hành|29/04/2009

,
Tin cũ hơn
QUYẾT ĐỊNH Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường - (21/01/2014 10:14) QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước - (21/01/2014 09:59) QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:56) QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:53) QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc... - (21/01/2014 09:50) Thông tư Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:47) Thông tư Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động - (21/01/2014 09:44) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề - (21/01/2014 09:41)
Scroll