QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Libya

   
Cập nhật: 21/01/2014 10:20
Xem lịch sử tin bài

Số/ký hiệu văn bản|653/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản|QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Libya
Loại văn bản|Quyết định
Cơ quan ban hành|Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Lĩnh vực|Lao động Việt Nam làm việc tại Libya
Ngày ban hành|28/05/2010

,
Tin cũ hơn
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 - (21/01/2014 10:17) QUYẾT ĐỊNH Về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường - (21/01/2014 10:14) QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước - (21/01/2014 09:59) QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:56) QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:53) QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc... - (21/01/2014 09:50) Thông tư Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - (21/01/2014 09:47) Thông tư Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động - (21/01/2014 09:44)
Scroll