Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật: 11:09 - 17/04/2020

Ngảy 03/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ( thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007). Hiệp hội đăng toàn văn Nghị định này để các doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam ở nước ngoài 3 tháng đầu năm 2020

Cập nhật: 09:13 - 15/04/2020

Quý I năm 2020 có 32.062 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 0,87% so với Quý I năm 2019. Riêng trong tháng 3,các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.560 lao động, giảm 17,23% so với tháng 03 cùng kỳ năm trước

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Cập nhật: 10:02 - 07/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019 có 104.317 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 2,15% so với 9 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 9, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.656 lao động, tăng 8,45% so với tháng 8 liền kề.

Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019

Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 09:31 - 12/09/2019

Trong 7 tháng đầu năm 2019 có 79.428 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8,91% so với 7 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.598 lao động, giảm 9,66% so với tháng 06 liền kề.

trong tổng số: 11 trang
Scroll