Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam năm 2019

   
Cập nhật: 20/01/2020 12:16
Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam năm 2019 Xem lịch sử tin bài

Năm 2019 có 152.530 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 6,67% so với năm 2018 và vượt 27% so với kế hoạch năm đặt ra.

Riêng trong tháng 12, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.585 lao động, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước.

   Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

   1. Khu vực Đông Bắc Á

   Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 145.093 người, chiếm tỷ trọng 95,12% tổng số đưa đi, tăng 6,70% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

  Lao động đi làm việc tại Đài Loan là 54.480 người, giảm 9,75% cùng kỳ năm trước, chiếm 38,27% số lao động đưa đi trong khu vực này và 36,96% so với tổng số lao động đưa đi trong năm . Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.540 người. Riêng tháng 12 Đài Loan tiếp nhận 4.500 người tăng 1,42 % so với cùng kỳ năm trước.

   Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 82.703  người tăng 20,32% so với số lao động đưa đi năm 2018,bình quân mỗi tháng đi được 6.892 người. Trong tháng 12 con số này là 8.846 người tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cung ứng lao động sang TTS tại Nhật cao nhất so với các năm qua. Và sô TTS cung ứng trong tháng 12 cũng là con số cung ứng đạt gần mức kỷ lục của một tháng (tháng 11 con số này đạt cao nhất là 9.219 người).

   Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 7.215 người, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 601 người.

  Lao động đi làm việc tại Ma Cao là 401 người, Hồng Kong: 100 người và Trung Quốc: 194 người.

   2. Thị trường khu vực Đông Nam Á

   Có 778 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,51% tống số lao động đưa đi, giảm 37,71% so với  số lao động đưa đi trong năm 2018. Trong đó chỉ có ba thị trường tiếp nhân lao động đó là: Malaysia có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 454 người, chiếm 58,35% số lao động đưa đi trong khu vực này . Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 38 lao động. Và thị trường Singapor  tiếp nhận 160 lao động, tăng 36,75%  so với năm 2018. Đây là thị trường đòi hỏi người lao động không chỉ có tay nghề cao mà cả có trình độ tốt về ngoại ngữ. Phillippine tiếp nhận 54 lao động, Thái Lan: 82 lao động, Campuchia: 11 lao động và Lào là 17 người.

3. Thị trường khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 1.773 lao động, chiếm 1,16% tổng số lao động đưa đi, giảm 38,02% so với cùng kỳ năm trước.Trong năm 2019 các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho sáu  thị trường có số lượng còn khiêm tốn, đó là: UAE với 134người, tăng 5 lần so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước; Quatar 33 người;  Ả Rập Xê-Út:1.357người, giảm 29,32% so với năm 2018; Co oet: 169 người, Barain: 60 và Ôman: 20 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi là 359 người, chiếm 0,24% tổng số lao động đưa đi, giảm 64,59% so với năm 2018.Trong đó, số lao động trên chỉ tập trung vao thị trường duy nhất là Algiêri.

4. Thị trường khu vực Châu Âu

Khu vực này có 12 nước tiếp nhận với số lượng 4.432 người, chiếm 2,90% tổng số lao động đưa đi, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Một số nước tiếp nhận có số lượng đáng kể là Rumania: 3.478 người, tăng 64%; Ba Lan: 316 người, tăng 67%;  Slovakia: 148người tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và Liên bang Nga:150 người.

4. Thị trường các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 95 người  người, chiếm 0,08% tổng số lao động đưa đi.Trong đó thị trường Hoa Kỳ:52 người, Micronesia: 21 người, Seychelles: 15 người…Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 54.700 người, chiếm 35,86%, tăng 8,76% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong năm 2019 có 31 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 5 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê- Út và Rumania.

Tóm lại trong năm 2019, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á trong đó có quy mô lao động đưa đi lớn hơn cả sự là Nhật Bản và Đài Loan. Riêng hai thị trường này có quy mô cung ứng lao động và TTS chiếm 90% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài của cả nước và chiếm 95% cung ứng lao động khu vực Đông Bắc Á.

 Thị trường khu vực Trung Đông có xu hướng giảm so với năm 2018. Thị trường các nước Đông Nam Á giảm mạnh so với trước, riêng thị trường Malaysia có sự giảm đáng kể.Sự biến động thị trường tương tự như năm 2018 là có sự chuyển dịch lao động tương đối rõ nét với sự tăng quy mô lao động sang khu vực các nước Châu Âu như Rumania, Slovakia, Ba Lan, Hungari và Liên Bang Nga.

Cùng với sự chỉ đạo có định hướng  của cơ quan Quản lý nhà nước trong thời gian qua về ổn định và phát triển các thị trường trọng điểm đặc biệt tại hai thị trường Nhật Bản và Đài Loan, mở rộng có chọn lọc thị trường tại các nước Châu Âu, cũng như sự tập trung đầu tư bài bản của doanh nghiệp nhằm cải thiện tốt hơn chất lượng lao động, nâng cao tính tuân thủ nghiêm túc về ý thức chấp hành việc trở về nước khi hết hạn hợp đồng của người lao động, chắc chắn trong thời gian tới  sự nghiệp xuất khẩu lao động sẽ có bước phát triển mới kể cả quy mô và chất lượng./.

 

Scroll