Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019

   
Cập nhật: 28/11/2019 01:52
Tổng quan tình hình cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 11 tháng năm 2019 Xem lịch sử tin bài

11 tháng năm 2019 có 132.802 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 1,32% so với 11 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.772 lao động, tăng 2.58% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

       Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 128.685 người, chiếm tỷ trọng 96,90% tổng số đưa đi, tăng 3,28% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

       Lao động đi làm việc tại Đài Loan là: 49.980 người, chiếm 38,84% số lao động đưa đi trong khu vực này và chiếm 37,63 % so với tổng số lao động đưa đi trong 11 tháng đầu năm 2018, giảm 12,72% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận gần 4.544  người. Riêng tháng 11 Đài Loan tiếp nhận 4.590 người tăng 8,87% so với tháng 10 liền kề.

       Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 71.156 người, tăng 16,64% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 6.479 người. Trong tháng 11 con số này là 9.219 người. Đây là lần đầu tiên quy mô lao động/ tháng sang Nhật cao nhất so với các tháng trong các năm qua.

       Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 6.940 người trong đó số lao động nữ chỉ chiếm 7,10%. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 631 người.

      Lao động đi làm việc tại Macao: 348  người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận khoảng 45 người, tăng  43,80% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 11, Macao chỉ tiếp nhận 28 người.

     Lao động đi làm việc tại Trung Quốc: 173 người và Hồng Kông: 88 người.

 2. Khu vực Đông nam Á

      Có 584 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,44% tống số lao động đưa đi, giảm 46,72% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ có 5 thị trường tiếp nhận lao động sang làm việc là Malaysia: 320 người, Singapore:127 người, Philippine: 44 người, Thái Lan: 82 người và Cămpuchia: 11 người.

3. Khu vực Trung Đông

    Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 1.404 lao động, chiếm 1,05% tổng số lao động đưa đi, giảm 50,51% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 11 tháng đầu năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động đi  cho 6 thị trường với quy mô như sau: UAE với 103 người; Ả Rập Xê-Út: 1.101 giảm 39,07% so với cùng kỳ năm trước, Quatar: 32 người giảm 56,16% so với cùng kỳ năm trước , Cô oét :91 người , Bârain: 57 người và O man: 20 người. Với 6 thị trường này đều có sự sụt giảm lao động đáng kể.

 4. Khu vực Bắc Phi

      Số lao động đi làm việc tại các nước Bắc Phi chỉ đến Algieri với số lao động là 350 người chiếm 0,26% thị phần các khu vực có lao động Việt nam, giảm 62,28% so với cùng kỳ năm trước.

5. Khu vực các nước Châu Âu

    Khu vực này tiếp nhận 1.693người chiếm 1,27% tổng số lao đông đưa đi các nước, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. Một số nước có quy nô tiếp nhận đáng kể là: Rumani: 1.179 người, Slovakia: 89 người, Ba Lan 182 người và LB Nga: 183 người. Một số thị trường như  Bungari, Italia, Hungari… tiếp nhận lao động VN với quy mô còn khiêm tốn.

4. Khu vực khác

       Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 86 người, chiếm 0,08% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường tiếp nhận đáng kể là Hoa Kỳ: 51 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

       Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 45.340 người, chiếm 34,14% tổng số lao động đưa đi, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm trước.

       Nếu trong 11 tháng đầu năm 2019 có 35 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 05 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumaia và Ả Rập Xê Út. Riêng hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản có số lao động đưa đi trong 11 tháng chiếm 91,21% tổng số đưa đi của cả nước trong đó Đài Loan có tỷ lệ là 37,63% và Nhật Bản là 53,48%.

      Tóm lại trong 11 tháng đầu năm 2019, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và so với năm 2018 một nét đáng lưu ý, ngoài quy mô lao động tăng đáng kể vào thị trường Nhật bản thì thị trường khu vực Châu Âu trong đó Rumania đang là thị trường được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

     Với số lượng đưa đi của 11 tháng qua đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra là 31% và kết thúc năm 2018 chắc chắn quy mô lao động lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn vượt chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao hơn nữa./.

 

 

Scroll