TRÊN 100.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

   
Cập nhật: 02/10/2018 02:49
TRÊN 100.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Xem lịch sử tin bài

Trong 9 tháng đầu năm 2018 có 102.116 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 10,19% so với 9 tháng đầu năm 2017. Riêng trong tháng 9, các doanh nghiệp đã cung ứng được 14.635 lao động, tăng 0,4% so với tháng 8 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 96.827 người, chiếm tỷ trọng 94,82%  tổng số đưa đi, tăng 10,70% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 47.721 người, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thị trường khác với tỷ trọng là 49,28% số lao động đưa đi trong khu vực này và 46,73% so với tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng đầu năm 2018.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 5.300 người. Riêng tháng 9 Đài Loan tiếp nhận 5.318 người giảm 7,35% so với tháng 8 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 43.987 người, tăng 21,31% so với  số lượng cung ứng  cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 4.880 người.Trong tháng 9 con số này là 8.381 người, quy mô số lao động tháng đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 4.900 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 544 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng 28,13%  so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9 con số này là 451 người.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 187 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 21 người, giảm 26,66% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, Macao tiếp nhận 21 người.

 2. Khu vực Đông Nam Á

Có 930 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,91% tống số lao động đưa đi, giảm 16,74% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 824 người, chiếm 88,60% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 92 lao động.

3. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 2.218 lao động, chiếm 2,17% tổng số lao động đưa đi, giảm 27,11% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp  chỉ cung ứng lao động cho 4 thị trường có số lượng còn khiêm tốn ngoại trừ thị trường Ả Rập Xê Út, theo đó UAE tiếp nhận  với 5 người, Ả Rập Xê-Út: 1.522 người,  Qatar: 73 người và Cô oét: 618 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là 806 người, chiếm 0,79% tổng số lao động đưa đi, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 01 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri: 806 người, tăng 48,16% so với cùng kỳ năm trước.

 4. Các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 1.338 người, chiếm 1,31% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: tiếp nhận 36 người, CH Sip: 65 người, Hoa Kỳ: 16 người, Rumani: 1.084 người, Slovakia: 23 người, Liên bang Nga: 18 người, Ba Lan: 42 người và Hungari: 23 người.  Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 36.658 người, chiếm 35,90% tổng số lao động đưa đi, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong 9 tháng đầu năm có 26 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, vẫn chỉ có 5 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumania và Ả Rập Xê Út, trong đó quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại 2 thị trường Đài Loan và Nhật Bản chiếm 94,71% tổng số lao động đưa đi khu vực Đông Bắc Á và chiếm 90% tổng số lao động đưa đi các thị trường.

Tóm lại, trong 9 tháng đầu năm 2018, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á và chủ yếu ở hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản, trong đó thị trường Nhật Bản vẫn có tốc độ gia tăng cao. Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN, đồng thời thị trường khu vực Trung Đông  trong đó Ả rập Xê Út và một số thị trường khu vực Đông Âu như Rumania, Slovakia cũng có xu hướng tăng dần quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam.

 

Scroll