Trên 33.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2020

   
Cập nhật: 15/06/2020 03:50
Trên 33.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2020 Xem lịch sử tin bài

5 tháng đầu năm 2020 có 33.487 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 38,15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, các doanh nghiệp chỉ cung ứng được 126 lao động, do hầu hết các thị trường đều tạm dừng tiếp nhận lao động bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 32.381 người, chiếm tỷ trọng 96,70% tổng số đưa đi, giảm 38% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 10.318 người, giảm 50,23% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao thứ hai so với các thị trường khác với tỷ trọng là 31,86% số lao động đưa đi trong khu vực này và  30,82% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2020.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 2.063 người.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản: 21.133 người, giảm 25,57% so với  số lượng cung ứng  cùng kỳ năm trước. Quy mô TTS sang Nhật chiếm tỷ trọng cao nhất so với các thị trường khác với tỷ trọng 65,26% số lao động đưa đi trong khu vực này và  63,11% so với tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2020.

Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp cung ứng  được 4.226 người.

 Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 761 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 152 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN giảm 73,67%  so với cùng kỳ năm trước.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 57 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 11 người, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Và Trung quốc tiếp nhận 51người, Hồng  Kong: 61 người.

 2. Khu vực Đông nam Á

Có 223 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,66% tống số lao động đưa đi. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 104 người, chiếm 46,64% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 51,85% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 21 lao động, Singapor tiếp nhận 85 người, Thái Lan: 02 người, Philippin: 32 người.

3. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 56 lao động, chiếm 0,16% tổng số lao động đưa đi, giảm 91,04% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 5 tháng đầu năm  các doanh nghiệp chỉ cung ứng lao động cho ba thị trường, đó là: Ả Rập Xê-Út: 49 người, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước, Qatar: 01 người, UAE: 06 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là150 người, chiếm 0,45% tổng số lao động đưa đi, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 1 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri.

4. Khu vực Châu Âu 

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 652 người, chiếm 1,95% tổng số lao động đưa đi, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường CH Sip: 22 người, Rumani: 274 người, Ba Lan: 42 người, Ucraina: 01 người, Nga: 25 người, Slovakia: 56 người, Uzơbekitan: 227 người, Cychelle: 04 người. Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

5. Thị trường khu vực khác

Tiếp nhận 25 người, chiếm 0,08% tổng số lao động đưa đi, trong đó Hoa kỳ tiếp nhận 22 người và Châu Đại dương:03 người.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 12.513 người, chiếm 38% tổng số lao động đưa đi.

Nếu trong 5 tháng đầu năm 2020 có 25 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 3 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 500 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tóm lại, trong 5 tháng đầu năm 2020, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam xếp theo thứ tự thị phần từ cao xuống thấp như sau: Đông Bắc Á, Khu vực Châu Âu, Đông Nam Á, Bắc phi,Trung Đông và khu vực khác. Thị phần lao động lớn nhất  tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 các thị trường đều tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài và là khó khăn cho việc dự báo quy mô lao động cung ứng cho các thị trường trong thời gian tới ./.

 

 

Scroll