THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LAO ĐỘNG CƠ BẢN ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LAO ĐỘNG CƠ BẢN ĐÀI LOAN

Cập nhật: 13:49 - 25/08/2017

Ngày 6/12/2016, Viện Lập pháp Đài Loan đã chính thức thông qua lần 3 Dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lao động cơ bản Đài Loan. Ngày 21/12/2016, Tổng thống Đài Loan đã ban hành lệnh số 1050013641 công bố chính thức việc thực hiện Dự luật sửa đổi, bổ sung trên kể từ ngày 23/12/2016. Những nội dung sửa đổi bổ sung chính liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan như sau:

BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

Cập nhật: 05:38 - 12/05/2014

BƯỚC ĐẦU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

TRANG BỊ KỸ NĂNG TƯ VẤN VỀ DI CƯ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

TRANG BỊ KỸ NĂNG TƯ VẤN VỀ DI CƯ AN TOÀN VÀ HỢP PHÁP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Cập nhật: 15:55 - 25/12/2013

Tư vấn cho người lao động và gia đình họ về di cư an toàn và hợp pháp đang ngày được các doanh nghiệp và các cơ quan lao động địa phương quan tâm. Làm tốt hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của người lao động và gia đình họ khi đưa ra quyết định đi làm việc ở nước ngoài một cách đúng đắn và chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước khi đi, trong quá trình làm việc ở nước ngoài và sau khi hết hạn hợp đồng trở về nước. Công tác tư vấn chỉ có thể làm tốt khi cán bộ tư vấn tại các doanh nghiệp, tại các cơ quan lao động địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã được trang bị một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về kỹ năng và phương pháp tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài . Bài viết sẽ giới thiệu khái quát về hai nội dung này.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI ĐÀI LOAN

Cập nhật: 15:46 - 25/12/2013

Thị trường lao động Đài Loan là một trong các thị trường trọng điểm của khu vực Đông bắc Á tiếp nhận lao động Việt Nam. Thị trường lao động Đài loan chính thức tiếp nhận lao động Việt Nam bắt đầu từ năm 1999. Trải qua 14 năm, quy mô lao động Việt Nam hàng năm sang làm việc tại thị trường này luôn chiếm tỷ trọng cao so với tổng số lao động Việt Nam đưa đi làm việc tại nước ngoài. Để có cái nhìn đầy đủ về lao động Việt Nam làm việc tại thị trường này trong các năm gần đây, bài viết sẽ trình bầy tổng quan về tình hình lao động Việt Nam tại Đài Loan giới hạn trong giai đoạn 2009 – 2013 với các nội dung sau:

CÓ GẦN 80.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

CÓ GẦN 80.000 LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Cập nhật: 15:44 - 25/12/2013

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 11 tháng đầu năm 2013 có 78.644 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 7,98% so với số lao động đi làm việc ở nước ngoài cùng kỳ năm 2012, đạt 92,50% so với kế hoạch năm đặt ra. Riêng trong tháng 11, các doanh nghiệp đã cung ứng được 8.411lao động, giảm 12,21% so với tháng 10 liền kề.

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần I)

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần I)

Cập nhật: 22:35 - 31/10/2013

Hàng năm hơn 90.000 người lao động nước ngoài đến Canada theo chương trình lao động có thời hạn, giúp các chủ sử dụng lao động Canada giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề hoặc làm nghề khán hộ công sống cùng gia đình chủ.

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần II)

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần II)

Cập nhật: 22:34 - 31/10/2013

British Columbia Bộ Lao động và Dịch vụ công dân – Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần III)
Tiếp phần II

Chương trình lao động có thời hạn tại Canada (Phần III) Tiếp phần II

Cập nhật: 22:33 - 31/10/2013

Nếu người nhập cư đánh mất giấy tờ nhập cư do Chính phủ Canada cấp, họ có thể xin cấp lại. Để được cấp lại, người nhập cư phải nộp đơn xin cấp một bản sao có chứng thực hay bản sửa đổi hoặc bản thay thế mới của các giấy tờ đó. Có thể tải mẫu đơn xin cấp lại tại website của Bộ di trú & quốc tịch Canada. Khi xin cấp lại các giấy tờ nhập cư bị thất lạc, bị mất hay bị huỷ người xin cấp phải nộp một khoản lệ phí.

trong tổng số: 5 trang
Scroll