Thị trường lao động Ảrập Xê út (Saudi Arabia): Một số điểm cơ bản và Những vấn đề cần

Thị trường lao động Ảrập Xê út (Saudi Arabia): Một số điểm cơ bản và Những vấn đề cần

Cập nhật: 22:06 - 31/10/2013

I. TỔNG QUAN: Vị trí địa lý: Vương quốc Ả rập Xê út nằm trên bán đảo Ả rập thuộc khu vực Trung Đông. Phía bắc giáp Iraq, Gioocđani; phía đông giáp Cô-oét, vịnh Pecxich, Cata, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE); phía nam giáp Ôman, Yêmen; phía tây giáp biển Đỏ (Hồng Hải).

Luật Lao động Qatar: Phần 1-2

Luật Lao động Qatar: Phần 1-2

Cập nhật: 22:05 - 31/10/2013

LUẬT LAO ĐỘNG QATAR (Số 14 năm 2004)

Lao động Qatar: Phần 3 (tiếp)

Lao động Qatar: Phần 3 (tiếp)

Cập nhật: 22:03 - 31/10/2013

PHẦN 3: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Luật Lao động Qatar: Phần 4 (tiếp)

Luật Lao động Qatar: Phần 4 (tiếp)

Cập nhật: 22:02 - 31/10/2013

PHẦN 4: QUAN HỆ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Luật Lao động Qatar: Phần 5 – 7 (tiếp)

Luật Lao động Qatar: Phần 5 – 7 (tiếp)

Cập nhật: 22:00 - 31/10/2013

PHẦN 5: THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA CHỦ

Luật Lao động Qatar: Phần 8 – 12 (tiếp)

Luật Lao động Qatar: Phần 8 – 12 (tiếp)

Cập nhật: 21:59 - 31/10/2013

PHẦN 8: TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỊ THÀNH NIÊN

Luật Lao động Qatar: Phần 13-16 (tiếp theo và hết)

Luật Lao động Qatar: Phần 13-16 (tiếp theo và hết)

Cập nhật: 21:58 - 31/10/2013

PHẦN 13: UỶ BAN HỖN HỢP, THƯƠNG LƯỢNG VÀ THOẢ ƯỚC TẬP THỂ

trong tổng số: 1 trang
Scroll